Hva mener egentlig partiene om studentvelferd? Vi har gått gjennom partiprogrammene og laget en oversikt over hva de forskjellige partiene sier om hovedprioriteringene til Velferdstinget! (Hovedprioriteringene våre finner du forresten i Arbeidsprogrammet vårt).

Parti Boligkravet Gradert sykestipend Studentstyring i samskipnadene
Rødt
 • 5000 boliger
 • Øke kostnadsrammen
 • Øke tilskuddet
SV
 • 2000 boliger
 • «Statlig tilskuddsandel bør økes.»
At samskipnadene styres av et studentflertall
Arbeiderpartiet
 • 3000 boliger
 • Øke kostnadsrammen
 • 50% tilskudd
Utrede en ny varig ordning for bruk av gradert sykestipend for elever og studenter Sikre studentdemokratiet og støtten til studentsamskipnader og studentorganisasjoner
MDG
 • 3000 boliger
Senterpartiet
 • 1500 boliger
KRF
 • 3000 boliger
 • Øke rammen til 850 000 kroner i de store byene og 750 000 kroner ellers
 • 50 % tilskudd
Det må tas høyde for at studenter som får opphold i studiet på grunn av sykdom eller svangerskap/fødsel, ikke blir rammet økonomisk. «Studentsamskipnadene har her en viktig oppgave i å produsere velferdstilbud som kommer studentene til gode. Studentsamskipnadene skal være studentstyrte, og det må være godt samarbeid mellom kommune og stat for gode rammebetingelser.
Venstre
 • 2000 boliger
 • Heve rammen
 • 50 % tilskudd
«Utvide lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.Gjøre ordningen med gradert sykestipend for studenter permanent. « «Studentsamskipnadene, som skal være syrt av studentene selv, skal fortsatt ha det utøvende ansvaret for velferdstilbudet, inkludert studentenes helsetilbud.
Høyre
 • 2-3000 boliger
 • Fjerne kostnadsrammen for bygging av studentboliger.
FRP
 • 2000 boliger
Del på Twitter Del på Facebook