Studenthovedstaden 2018


Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen.

Våren 2019
 
Høsten 2018

Studenthovedstaden tidligere år:  2011   2012   2013   2014  2015  2016  2017   2018
Referater

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som sitter i styret til Kunnskap Oslo

Høst:

Styreplass 1:
Maya Sol Sørgård, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Susann Andora Biseth-Michelsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Styreplass 2:
Kristine-Petrine Olthuis, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Pia O. Danielsen, Politikk- og samarbeidsansvarlig SBIO

 

 

 

Del på Twitter Del på Facebook