Høsten 2019
 • Leder av Velferdstinget, Maya Sol Sørgård
 • Nestleder i SiOs hovedstyre, Audun Fuyn
 • Formand for Det Norske Studentersamfund, Kristine-Petrine Olthuis
 • Leder av Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen
 • Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Pia O. Danielsen
 • Leder av Studentrådet ved Politihøgskolen, Thea Gaustad Vogsted
 • Leder av Studentunionen Høyskolen Kristiania, Sandra Helene Dvergastein
 • Fra valgforsamlingen er to representanter valgt til å representere de mindre institusjonene
  • Olav Skrudland fra Norges idrettshøgskole
  • Anders Østby fra Det teologiske menighetsfakultet

Studenthovedstaden tidligere år:  2011   2012   2013   2014  2015  2016  2017   2018
Referater

Møtereferater fra møter i Studenthovedstaden (SH)

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som sitter i styret til Kunnskap Oslo

Høst:

Styreplass 1:
Maya Sol Sørgård, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Susann Andora Biseth-Michelsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Styreplass 2:
Kristine-Petrine Olthuis, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Pia O. Danielsen, Politikk- og samarbeidsansvarlig SBIO