Resolusjon fra Tone Vesterhus (AU)
30. mai 2012

SiO skal tenke miljø i alle deler av organisasjonen, og de kafépolitiske retningslinjene slår fast at SiO skal ha et bevisst forhold til sortiment med tanke på bærekraftighet. Dette innebærer blant annet å ha et godt vegetartilbud, slik at dette er naturlig å velge fremfor kjøttretter. Studentkafèene skal også prioritere rettferdige og miljøvennlige produkter, og gjøre disse lett synlige for studentene.

Som et ledd i å styrke miljøprofilen til SiO ytterligere, og for å synliggjøre grunndokumentets hensikt om miljø- og klimahensyn for studentene i Oslo, ønsker VT å innføre en miljøvennlig matuke i SiOs kafeer, høsten 2012. Vi ønsker dette som et prøveprosjekt i første omgang.

SiOs kafeer vil denne uken hente inn råvarer som er kortreiste, miljøvennlige og grønne. Vi ønsker at det vegetariske alternativet denne uken skal oppfylle disse kriteriene.

Forslag til vedtak:
Studentkafeene skal arrangere en miljøvennlig matuke høsten 2012.
Velferdstinget i Oslo og Akershus vil synliggjøre den miljøvennlige matuken for studentene.

Del på Twitter Del på Facebook