Vedtatt: 27.02.2017

Resolusjonen tar for seg en abonnementsordning for frukt ved SiOs serveringssteder. Dette er etter modell fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Øvrige saksopplysninger (begrunnelse for forslaget) er utarbeidet av forslagsstiller, Einar Mortenssønn Løken, tidligere student ved NTNU og nåværende student ved HiOA.

Forslag: Se på mulighetene for å innføre et fruktabonnement som gjelder på alle SiOs kiosker, etter modell fra SiTs fruktabonnement.

Begrunnelse: På NTNU kunne man kjøpe et lite plastkort med en strekkode. Dette kortet ga deg én “gratis” frukt hver dag i SiTs kiosker (“gratis” fordi man betalte for kortet). Jeg vet ikke om det fortsatt er i bruk, men det var noe som vist nok førte til høyere fruktkonsum hos studenter i Trondheim. Meg inkludert det året jeg hadde fruktkortet.

Arbeidsutvalgets innstilling:
Resolusjonen vedtas med de endringer som fremkommer på møtet.

Del på Twitter Del på Facebook