Vedtatt: 27.02.2017

Forslag: Vi ønsker at SiO mat og drikke ser på muligheter for å tilby dagens middag til halv pris i eksamensperioden. Denne perioden skal vare i 2-4 uker, hvor de fleste av Oslos studenter har eksamensperiode.

Begrunnelse: Velferdstinget skal være en plass hvor de tillitsvalgte for studenten i Oslo møtes for å finne gode løsninger som ivaretar studentene sin velferd. Vi setter oss ambisiøse mål for å bedre hverdagen til studenten. Vi må også sette oss realistiske mål, selv om det vi har som målsetning ikke nødvendigvis vil bli innført i morgen, eller for den saks skyld til neste år. Er det viktig å sette mål, som også gjenspeiler det vi mener og det vi ønsker å kommunisere.

I en forlengelse av begrepet “lik rett til utdanning”, ønsker vi ikke at økonomiske forutsetninger skal være av betydning for studenters tidsbruk. Dessverre kan vi aldri utjevne økonomiske forskjeller totalt. Likevel vil vi alltid strebe etter at enhver student skal ha de samme mulighetene til en god utdannelse. Muligheter som strekker seg lenger enn lik tilgang til professorer og pensum. Som gjør at alle også skal ha like muligheter til å forberede seg under den viktigste perioden i hvert semester for mange studenter.

Derfor ønsker vi at SiO Mat og drikke skal se på muligheter for å kunne tilby middager i eksamensperioden til halv pris. Dette vil bidra til at flere får muligheten til å forberede seg godt og kunne gjøre det bedre på eksamen. Videre ser vi på dette som et tiltak med flere gode ringvirkninger utover å gjøre eksamensperioden enklere. Dette tiltaket vil gi studentene et felles møtested i en periode de fleste opplever ensomhet og lite sosial omgang. I den anledning vi nevner de psykososiale fordelene ved å innføre et sånt tilbud, vil det være grunnlag for å tro at finansiering av dette vil gå på bekostning av andre tilbud SiO tilbyr. Derfor er det viktig å trekke frem at dette kan være et forebyggende tiltak som gjør hverdagen enklere for flere studenter.

Vi ønsker alle studenter lik rett til å lese i eksamenstiden. Derfor ønsker vi at SiO legger til rette for at studenter skal få en bedre hverdag i en hektisk periode. Derfor ønsker vi at helt grunnleggende fysiske behov også skal være dekket, når det gjelder som mest.

Levert av: Jonas Virtanen, Representant for Sosialdemokratene (UiO).

Del på Twitter Del på Facebook