Vedtatt: 15.02.2016

På globalt nivå forurenser kjøttindustrien mer enn all transport til sammen og er derfor et vesentlig bidrag til de pågående klimaendringene (Kilde: The Food and Agriculture Organization of The UN. Derfor bør gjennomsnittlig kjøttkonsum hos hver enkelt innbygger i Norge reduseres betraktelig. For å oppnå dette, må serveringssteder være bevisst sine vegetartilbud. Å innføre fullstendig kjøttfrie SiO-kantiner på mandager vil vise at Samskipnaden er ambisiøs når det kommer til miljøvern. En slik kjøttfri dag vil også være en anledning til å skape bevissthet hos studenter og ansatte på Samskipnadens utdanningsinstitusjoner rundt miljøpåvirkningen til kjøttindustrien og fordelene ved å redusere eget kjøttforbruk.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at:

Del på Twitter Del på Facebook