Vedtatt: 27.03.2017

  1. I lys av antallet studenter ved Kringsjå studentby mener Velferdstinget at en studentdrevet pub er et nødvendig miljø- og velferdskapende tiltak.
  2. SIO bes finne egne og egnede permanente lokaler for dette formålet på Kringsjå.
  3. I påvente av permanente lokaler bes SIO stille midlertidige lokaler til rådighet så snart som mulig, f.eks. i form av brakker.
Del på Twitter Del på Facebook