Vedtatt: 09.02.2019

Studenter er en samfunnsgruppe med lav kjøpekraft. Slik studentøkonomien er i dag, skal det ikke mye til for å velte et månedsbudsjett, og en vond visdomstann kan i verste fall tvinge en til å velge mellom tannlegetime og husleie. SiO drifter et tannhelsetilbud og Velferdstinget mener dette må opprettholdes frem til det offentlige tar ansvar for studenters tannhelse, slik at samskipnadens midler kan brukes til andre velferdstilbud.

Velferdstinget mener at:
Studenter blir en del av gruppen som omfattes av tannhelsetjenesteloven og en del av det fylkeskommunale tilbudet. Det skal hvert fall delvis finansieres statlig.

Del på Twitter Del på Facebook