Vedtatt: 12.11.2018

Velferdstinget tilslutter seg NSOs kampanje om å bevare dagens stipendordning og vedtar resolusjonen.

Del på Twitter Del på Facebook