Vedtatt: 18.04.2016

Tillitsmannsordningen i Forsvaret har bedt studentsamskipnadene i Norge se på muligheten for å vurder studenter som har fullført førstegangstjeneste på lik linje med de yngste søkerne. Det er i dag slik at studenter med fullført tjeneste stiller svakere i boligkøen da de (avhengig av innrykks tidspunkt) er ett eller to år eldre enn studenter som søker høyere utdanning rett etter videregående. Dette resulterer ofte i at de havner lenger bak i prioriteringskøen på studentbolig, sammen med blant annet de som jobbet eller gjort andre ting før de begynner med studier.

Velferdstinget mener det er uheldig at studenter som har gjennomført en samfunnsplikt blir straffet når boliger tildeles. Det har seg også slik at disse studentene ikke har betydelig bedre økonomi enn da de gikk ut av videregående. Soldater inne til førstegangstjeneste mottar ikke lønn, men et tjenestetillegg på kr 167,- pr dag for å dekke daglige utgifter. Velferdstinget mener derfor at en ikke kan sammenligne førstegangstjenestegjørende soldater med andre som velger å ikke starte rett på studier, hvor de eventuelt har mulighet til å arbeide og motta lønn. I motsetning til førstegangstjeneste som er en samfunnsplikt. Velferdstinget frykter at det vil kunne skapes et økonomisk skille der de med god økonomisk forankring vil ha bedre forutsetninger for å klare seg som studenter, da disse ikke er like avhengige av rimelige 2084 studentboliger forvaltet av skipnadene.

Velferdstinget ønsker dermed å endre sin prioriterings-praksis, slik at ikke personer som har avtjent førstegangstjeneste straffes ved tildeling av bolig. Dette betyr at søkere med fullført førstegangstjeneste vil prioriteres bolig etter fødselsår pluss antall tjenesteår. Vi ønsker å presisere at dette ikke gjelder de som av andre grunner ikke har påbegynt høyere utdanning og deretter tar førstegangstjeneste.

Velferdstinget i Oslo og Akershus mener at:

Del på Twitter Del på Facebook