Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 27. mai 2020. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, men at du da ikke vil få mulighet til å bli vurdert av valgkomiteen.

Om du vil vite mer om de forskjellige vervene henviser vi til forrige blogginnlegg og disse videoene. Ta kontakt med arbeidsutvalget på vt-au@studentvelferd.no eller valgkomiteen på valgkomiteen@studentvelferd.no om det er noen spørsmål utover dette.

Kandidater til Arbeidsutvalget:


Leder:

Felix Volpe

Idun Kløvstad

Eva Strømme Moshuus


Nestleder:

Henriette Seim


Politikk- og medieansvarlig:

Axel Klanderud


Samarbeidsansvarlig:

Ingen kandidater foreløpig.


Øvrige verv:

Kandidater til Kulturstyret

Kandidater til Kontrollkomiteen

Kandidater til Valgkomiteen

Kandidater til Universitasstyret

Kandidater til Radio Nova-styret
Ingen kandidater foreløpig.

Del på Twitter Del på Facebook