Forfatter: Suzanne Sagli
Søknad om tilskudd 2022 Artikkelens bilde

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd fra Velferdstinget for 2022. Søknadsfristen er 12. september 2021. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2021. […]

Valgkomiteens innstilling til VTs vårvalgmøte Artikkelens bilde

Valgkomiteen har bestått av: Eivind Yrjan Stamnes (leder) Markus Barkenæs William Sæbø Aleksandra H. Langsø Gloria Vitaly   Valgkomiteen har i dag, 26. mai,  fullført sin innstilling. Gjennom våren har […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus våren 2021 Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 2. juni 2021. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, […]

RESOLUSJON: VELFERDSTINGET SKAL HA MULIGHET TIL Å AVSETTE EGNE VALGTE REPRESENTANTER Artikkelens bilde

Velferdstinget skal ha mulighet til å avsette egne valgte representanter Velferdstinget mener at valgforsamlingen fortsatt skal kunne stille mistillit mot studentstyrerepresentanter i SiOs hovedstyre som begår grov tjenesteforsømmelse. Velferdstinget har […]

RESOLUSJON: TILLITSUTVALG I SIOS STUDENTBOLIGER Artikkelens bilde

  Tillitsutvalg i SiOs studentboliger  Nesten 10.000 studenter leier bolig hos SiO, og studentbyene er en viktig arena for studentvelferden. Underlig nok er det imidlertid få måter beboerne har innflytelse […]

Utlysning av søknadsfrist – Velferdstingets tildelingsprosess 2021 Artikkelens bilde

  Den 25.april er frist for å levere en kvalifiserende søknad til Velferdstingets tildelingsprosess 2021. Dersom foreningen din allerede søker støtte direkte fra Velferdstinget eller har gjort det i løpet […]

RESOLUTION: PROTECT THE RIGHT TO HOUSING FOR INTERNATIONAL STUDENTS Artikkelens bilde

Approved 7.12.2020   Throughout the Covid-pandemic, international voices have been marginalised and international students find themselves overlooked in the political discourse. On the 26th of November, 2020 SiO informed all […]

RESOLUSJON: BYGNINGSSTØY Artikkelens bilde

Vedtatt: 12.09.2020 I studentbyene til SiO foregår det til en hver tid flere byggeprosjekt. Disse prosjektene er nødvendige, både for å nå målene om flere studentboliger og bærekraftige studentboliger, og […]

Studenthovedstadens arbeidsgruppe 2019 Artikkelens bilde

Studenthovedstaden 2019 Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant […]

Søknad om tilskudd 2021 Artikkelens bilde

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd av Velferdstinget for 2021. Søknadsfristen er 19. september 2020. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2020. […]