Skip to main content

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling

Valgkomiteen har bestått av Jeanette Viken – Leder (UiO) Jonas Økland (Handelshøyskolen BI) Håkon Reinertsen Borgos (UiO) Mariam Butt (OsloMet) Øystein Martin Dulsrud Klungnes (Barratt Due Musikkinstitutt) Valgkomiteen vil først og fremst takke alle kandidatene som har stilt til valg. Det er en utfordrende og tung prosess som krever mot. Vi er imponert over kunnskapsnivået […]

Studenthovedstaden 2018

Studenthovedstaden 2018

Høsten 2019 Leder av Velferdstinget, Maya Sol Sørgård Nestleder i SiOs hovedstyre, Audun Fuyn Formand for Det Norske Studentersamfund, Kristine-Petrine Olthuis Leder av Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Bjørn Harald Hegreberg Garborg Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Pia O. Danielsen Leder av Studentrådet ved Politihøgskolen, Thea Gaustad Vogsted Leder av Studentunionen Høyskolen Kristiania, Sandra […]

Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstaden 2018 Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen. Høsten 2018 Leder av Velferdstinget, Maya Sol Sørgård […]

Valgkomiteens innstilling til konstituer...

Valgkomiteens innstilling til konstituerende møte

SiOs HOVEDSTYRE Vetle Bo Saga Flertallets innstilling v/ Jeanette Viken, Julie Iversen og Henrik Bjørndalen Valgkomiteen er imponert over Vetle og mener han har vært en tydelig stemme for hovedstyret det siste året. Vetle har stor forståelse for SiOs drift og har et reflektert syn rundt de ulike hensynene en slik organisasjon hele tiden står […]

Søknad om tilskudd 2019

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd for 2019. Søknadsfristen for å få støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er 10. september 2018. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2018. Vi har lagd et nettskjema som skal hjelpe til under søknadsprosessen og eventuelle spørsmål kan rettes mot Sarah Sørensen […]

Valgkomiteens innstillinger våren 2018

Valgkomiteens innstillinger våren 2018

Enstemmig innstilt – Valgkomiteen er samstemte i sin innstilling. Innstilt – Et mindretall i valgkomiteen er uenige i innstillingen. Ikke innstilt – Flertallet er imot en innstilling. Innstillinger til Velferdstingets Arbeidsutvalg: Leder: Maya Sol Sørgård Enstemmig innstilt. Maya fremstår som en omgjengelig, åpen og inkluderende person som evner å kommunisere tydelig. Maya har lang erfaring […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i O...

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018

Kandidater til Arbeidsutvalget: Leder: Maya Sol Sørgård Nestleder: Håkon Borgos Kari Anne Andersen Politikk- og medieansvarlig: Gard Løken Frøvoll Kari Anne Andersen Samarbeidsansvarlig: Marius Frans Linus Hillestad Øvrige verv: Kandidater til kulturstyret   Kandidater til Kontrollkomiteen   Kandidater til Valgkomiteen Ingen kandidater foreløpig.   Kandidater til Universitasstyret Ingen kandidater foreløpig.   Kandidater til Radio Nova-styret […]

Valg i Velferdstinget

Valg i Velferdstinget

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker […]

PM: Kulturkalenderen er ute!

PM: Kulturkalenderen er ute!

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.   I dag ble SiOs kulturkalender lansert. Her kan foreningene legge ut oppdateringer om sine arrangementer.   Dette er noe Velferdstinget har jobbet […]

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

Byrådet gir studentene brutte løfter i julegave I byrådserklæringen fra det sittende byrådet står det at byrådet ikke vil øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i løpet av deres periode. Likevel settes prisene hos Ruter opp fra januar, og studentene skjermes ikke slik byrådet har lovet. Vi er svært skuffet over at […]