Forfatter: Administrasjonen
Partitest Oslo 2019 Artikkelens bilde

Forrige høst sendte Velferdstinget i Oslo og Akershus sine innspill til partiprogrammene, og fulgte opp når programutkastene ble levert og til slutt endelig vedtatt. I etterkant har vi sett på hvilke […]

Søknad om tilskudd 2020 Artikkelens bilde

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd av Velferdstinget for 2020. Søknadsfristen er 9. september 2019. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2019. […]

Rapporten fra forprosjekt om studenthus i St. Olavs gate er her! Artikkelens bilde

Velferdstinget har gitt en bestilling om å se på mulighetene for et Studenthus i sentrum. Nå er rapporten blitt behandlet og ligger offentlig. Den 7. september holdes Velferdstingets høstseminar. Da […]

Valgkomitéens innstilling Artikkelens bilde

Valgkomiteen har bestått av Jeanette Viken – Leder (UiO) Jonas Økland (Handelshøyskolen BI) Håkon Reinertsen Borgos (UiO) Mariam Butt (OsloMet) Øystein Martin Dulsrud Klungnes (Barratt Due Musikkinstitutt) Valgkomiteen vil først […]

Velferdstinget og SiO inviterer til Ideathon! Artikkelens bilde

Når: 14. mai kl. 08:30-12:00 Hvor: Forskningsparken, Gaustadalleen 21 I dagens samfunn er kunnskap en av de viktigste ressursene i alle organisasjoner og selskaper. Markedet er dynamisk og i rask […]

Velferdstinget inviterer til frokostseminar om Studenthovedstaden Oslo Artikkelens bilde

I Oslo bor det tusenvis av studenter, men det er ikke en studentby. Vi vil at Oslo skal bli attraktiv som studenthovedstad og motor for kunnskap, engasjement og verdiskapning. Vi […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus våren 2019 Artikkelens bilde

Nedenfor vil dere finne kandidatene som har stilt til valg for valgmøtet den 27. mai 2019. Vi minner om at det fortsatt er mulig å stille til valg på møtet, […]

Still til valg våren 2019! Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og […]

Studenthovedstaden 2018 Artikkelens bilde

Høsten 2019 Leder av Velferdstinget, Maya Sol Sørgård Nestleder i SiOs hovedstyre, Audun Fuyn Formand for Det Norske Studentersamfund, Kristine-Petrine Olthuis Leder av Studentparlamentet ved UiO, Susann Andora Biseth-Michelsen Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Bjørn […]

Studenthovedstadens arbeidsgruppe Artikkelens bilde

Studenthovedstaden 2018 Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant […]

Neste side »