Forfatter: Administrasjonen
Valgkomiteens innstilling til konstituerende møte Artikkelens bilde

SiOs HOVEDSTYRE Vetle Bo Saga Flertallets innstilling v/ Jeanette Viken, Julie Iversen og Henrik Bjørndalen Valgkomiteen er imponert over Vetle og mener han har vært en tydelig stemme for hovedstyret […]

Kandidater til valg høst 2018 Artikkelens bilde

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som har stilt til valg innen valgkomiteens frist, 15. november. Det er fortsatt mulig å stille helt frem til selve valget på møtet […]

Still til valg høst 2018 Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og […]

Søknad om tilskudd 2019 Artikkelens bilde

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd for 2019. Søknadsfristen for å få støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er 10. september 2018. Søknaden vil bli behandlet […]

Valgkomiteens innstillinger våren 2018 Artikkelens bilde

Enstemmig innstilt – Valgkomiteen er samstemte i sin innstilling. Innstilt – Et mindretall i valgkomiteen er uenige i innstillingen. Ikke innstilt – Flertallet er imot en innstilling. Innstillinger til Velferdstingets […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018 Artikkelens bilde

Kandidater til Arbeidsutvalget: Leder: Maya Sol Sørgård Nestleder: Håkon Borgos Kari Anne Andersen Politikk- og medieansvarlig: Gard Løken Frøvoll Kari Anne Andersen Samarbeidsansvarlig: Marius Frans Linus Hillestad Øvrige verv: Kandidater […]

Valg i Velferdstinget Artikkelens bilde

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig […]

PM: Kulturkalenderen er ute! Artikkelens bilde

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO […]

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter Artikkelens bilde

Byrådet gir studentene brutte løfter i julegave I byrådserklæringen fra det sittende byrådet står det at byrådet ikke vil øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i løpet […]

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet er alarmerende Artikkelens bilde

I dag kom SSBs Leiemarkedsundersøkelse ut. Denne viser at leieprisene i Oslo og Akershus fremdeles er langt høyere enn landet for øvrig. I tillegg er årets gjennomsnittlige prisøkning for ettromsleiligheter […]

« Forrige side
Neste side »