Skip to main content

Still til valg høst 2018

Still til valg høst 2018

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, […]

Søknad om tilskudd 2019

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd for 2019. Søknadsfristen for å få støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er 10. september 2018. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2018. Vi har lagd et nettskjema som skal hjelpe til under søknadsprosessen og eventuelle spørsmål kan rettes mot Sarah Sørensen […]

Valgkomiteens innstillinger våren 2018

Valgkomiteens innstillinger våren 2018

Enstemmig innstilt – Valgkomiteen er samstemte i sin innstilling. Innstilt – Et mindretall i valgkomiteen er uenige i innstillingen. Ikke innstilt – Flertallet er imot en innstilling. Innstillinger til Velferdstingets Arbeidsutvalg: Leder: Maya Sol Sørgård Enstemmig innstilt. Maya fremstår som en omgjengelig, åpen og inkluderende person som evner å kommunisere tydelig. Maya har lang erfaring […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i O...

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018

Kandidater til Arbeidsutvalget: Leder: Maya Sol Sørgård Nestleder: Håkon Borgos Kari Anne Andersen Politikk- og medieansvarlig: Gard Løken Frøvoll Kari Anne Andersen Samarbeidsansvarlig: Marius Frans Linus Hillestad Øvrige verv: Kandidater til kulturstyret   Kandidater til Kontrollkomiteen   Kandidater til Valgkomiteen Ingen kandidater foreløpig.   Kandidater til Universitasstyret Ingen kandidater foreløpig.   Kandidater til Radio Nova-styret […]

Valg i Velferdstinget

Valg i Velferdstinget

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker […]

PM: Kulturkalenderen er ute!

PM: Kulturkalenderen er ute!

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.   I dag ble SiOs kulturkalender lansert. Her kan foreningene legge ut oppdateringer om sine arrangementer.   Dette er noe Velferdstinget har jobbet […]

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

Byrådet gir studentene brutte løfter i julegave I byrådserklæringen fra det sittende byrådet står det at byrådet ikke vil øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i løpet av deres periode. Likevel settes prisene hos Ruter opp fra januar, og studentene skjermes ikke slik byrådet har lovet. Vi er svært skuffet over at […]

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet ...

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet er alarmerende

I dag kom SSBs Leiemarkedsundersøkelse ut. Denne viser at leieprisene i Oslo og Akershus fremdeles er langt høyere enn landet for øvrig. I tillegg er årets gjennomsnittlige prisøkning for ettromsleiligheter langt høyere enn økningen i studielån. Studenter stiller allerede svakt på leiemarkedet, og en slik utvikling er derfor nødt til å snu. På landsbasis ønsker […]

STILL TIL VALG!

STILL TIL VALG!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus har startet opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes […]

PM: 2 200 Studentboliger er ikke nok

PM: 2 200 Studentboliger er ikke nok

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd. I dag fremla regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Velferdstinget i Oslo og Akershus ser positivt på den fortsatte satsingen på […]