Mitt navn er Axel og jeg studerer statsvitenskap ved UiO.

Jeg stiller som politikk- og medieansvarlig i VT for jeg mener forandring må til i studentpolitikken i Oslo og omegn.

Per dags dato er VT og studentpolitikken mye mindre relevant enn den skal være. Når jeg prater med medstudenter oppdager jeg alt for ofte at mange ikke en gang vet hva VT er. Selv endte jeg opp i VT helt tilfeldig, og kunne raskt som mange andre gått et studieløp uten å ha noen kjennskap til velferdstinget.

Så la meg gjøre det helt klart: VT bør være hovedbindeleddet for alle studenter i Oslo og omegn som binder studentenes stemme kollektivt opp mot de aktørene som er med på å forme en stor rolle i studentenes hverdag. Det er et paradoks at VT er organet som er anvarlig for å gi makt til flertallet av hovedstyret i SiO, men samtidig har en påvirkningskraft over hvordan SiO drives som ikke er proporsjonell. Når det gjelder Oslo kommune virker situasjonen enda verre. Her ønsker jeg å bidra med målrettet arbeid for å bedre situasjonen og stake en ny kurs for VT.

I mine øyne skal VT være et organ som er velkjent og tilgjengelig for alle studenter i Oslo og omegn. VT skal være aktive og synlige i media i tillegg til å være respektert av politikere i forhandlinger hvor VT må tørre å sette hardere krav for å få gjennomslag i fremtiden.

Det neste året vil bli annerledes, og mer utfordrende enn foregående år. Samtidig må ikke VT tillate seg å senke ambisjonene fremover. Året vil både bli uforutsigbart men også spennende, og medøre forandringer i hvordan studenthverdagen fungerer. Forandringer åpner for nye muligheter, og de mulighetene må vi tørre å gripe fatt i.