Alle artikler i kategorien: Resolusjoner
Resolusjon: Fruktabonnement Artikkelens bilde

Vedtatt: 27.02.2017 Resolusjonen tar for seg en abonnementsordning for frukt ved SiOs serveringssteder. Dette er etter modell fra Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Øvrige saksopplysninger (begrunnelse for forslaget) er […]

RESOLUSJON: Tildeling av studentbolig etter endt førstegangstjeneste Artikkelens bilde

Vedtatt: 18.04.2016 Tillitsmannsordningen i Forsvaret har bedt studentsamskipnadene i Norge se på muligheten for å vurder studenter som har fullført førstegangstjeneste på lik linje med de yngste søkerne. Det er […]

RESOLUSJON: RESOLUSJON OM SIO-VASKERIER Artikkelens bilde

Vedtatt: 17.03.2016 SiO må også gjennomgå og forbedre rutinene for vedlikehold av vaskerier, slik at problemer med vaskemaskiner kan fanges opp og løses før maskinene blir ødelagte, og slik at […]

RESOLUSJON «BEKJEMP MATSVINN» Artikkelens bilde

Vedtatt: 17.03.2016 Hvert år kastes 46 kg mat pr. innbygger i Norge, og i tillegg til at forbruker i gjennomsnitt kaster hver fjerde kjøpte bærepose med mat, er det også […]

RESOLUSJON OM TOMA Artikkelens bilde

Vedtatt: 17.03.2016 Velferdstinget mener at studentene alltid skal ha demokratisk innflytelse på SiOs tjenester og drift, og at eierskapet Toma har til driften og tjenestene skal tilbakeføres til SiO så […]

RESOLUSJON FRA ARBEIDSUTVALGET – «DIAGNOSE: STUDENT» Artikkelens bilde

Vedtatt: 15.02.2016 Diagnose: student Studentlivet går på helsa løs. I dag er det over 237 000 studenter i Norge. Studentlivet er særskilt, og man opplever derfor særskilte utfordringer. Allikevel er […]

RESOLUSJON: KJØTTFRI MANDAG I SIOS KANTINER Artikkelens bilde

Vedtatt: 15.02.2016 På globalt nivå forurenser kjøttindustrien mer enn all transport til sammen og er derfor et vesentlig bidrag til de pågående klimaendringene (Kilde: The Food and Agriculture Organization of […]

RESOLUSJON: OMREGULERING AV KUNSTGRESSBANEN Artikkelens bilde

Vedtatt: 09.11.2015 Velferdstinget mener at man bør gå videre med planene om bygging på kunstgressbanen, og at det ikke bør kreves bygging av erstatningsareal. Velferdstinget synes det er problematisk at […]

Resolusjon: Kulturkort Artikkelens bilde

Kulturkort for studenter Vedtatt: 17.11.2014 Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter er en stor gruppe i Oslo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at […]

Resolusjon om radio i studentkafeéne Artikkelens bilde

Vedtatt: 7.04.2014 To av våre viktigste studentmedier er Universitas og Radio Nova. I dag er det slik at Universitas har sine stativer over alt, slik at de er lett tilgjengelig […]

« Forrige side
Neste side »