Alle artikler i kategorien: Resolusjoner
«Resolusjon om varmmat i studentbarnehagene» Artikkelens bilde

Resolusjon fra Kaisa Grimsby Leskinen og Simen Aasgaard Øien (HiOA) mai 2012   Det er etter vår mening viktig at alle barn som går i studentbarnehagene under SIO blir tilbudt […]

«Resolusjon om deltidssykemelding» Artikkelens bilde

Resolusjon fra Kristin A. Brenna (AU) mai 2012 Som følge av 22. juli opprettet Kunnskapsdepartementet en midlertidig ordning med gradert sykestipend (deltidssykemelding). Tidligere har det vært slik at man må […]

«Miljøvennlig uke i SiOs studentkafeer!» Artikkelens bilde

Resolusjon fra Tone Vesterhus (AU) 30. mai 2012 SiO skal tenke miljø i alle deler av organisasjonen, og de kafépolitiske retningslinjene slår fast at SiO skal ha et bevisst forhold […]

« Forrige side