Skip to main content

Plattform om læremidler

Plattform om læremidler

Akademika er studentenes egen bokhandel, og formålet med Akademika er én ting: å sørge for at studentene på billigst mulig vis får tak i alt pensumet de trenger for å studere. Tilgang til pensum er ikke i seg selv studentvelferd, men det at Akademika sikrer at alt pensum er billig er utvilsomt med på å […]

Politisk grunndokument for Velferdstinge...

Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Vedtatt 09.02.14 I. Mandat Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; […]