Skip to main content

Kandidater til valg høst 2018

Kandidater til valg høst 2018

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som har stilt til valg innen valgkomiteens frist, 15. november. Det er fortsatt mulig å stille helt frem til selve valget på møtet 10. desember, men du vil da ikke bli vurdert av valgkomiteen. Det har hittil ikke stilt noen kandidater til klagenemnda for tildeling av bolig. Ønsker […]

Still til valg høst 2018

Still til valg høst 2018

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, […]

Søknad om tilskudd 2019

Nå er tiden inne for å sende inn søknad om tilskudd for 2019. Søknadsfristen for å få støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO er 10. september 2018. Søknaden vil bli behandlet på Velferdstingets tildelingsmøte i oktober 2018. Vi har lagd et nettskjema som skal hjelpe til under søknadsprosessen og eventuelle spørsmål kan rettes mot Sarah Sørensen […]

Valgkomiteens innstillinger våren 2018

Valgkomiteens innstillinger våren 2018

Enstemmig innstilt – Valgkomiteen er samstemte i sin innstilling. Innstilt – Et mindretall i valgkomiteen er uenige i innstillingen. Ikke innstilt – Flertallet er imot en innstilling. Innstillinger til Velferdstingets Arbeidsutvalg: Leder: Maya Sol Sørgård Enstemmig innstilt. Maya fremstår som en omgjengelig, åpen og inkluderende person som evner å kommunisere tydelig. Maya har lang erfaring […]

Kandidater til verv i Velferdstinget i O...

Kandidater til verv i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018

Kandidater til Arbeidsutvalget: Leder: Maya Sol Sørgård Nestleder: Håkon Borgos Kari Anne Andersen Politikk- og medieansvarlig: Gard Løken Frøvoll Kari Anne Andersen Samarbeidsansvarlig: Marius Frans Linus Hillestad Øvrige verv: Kandidater til kulturstyret   Kandidater til Kontrollkomiteen   Kandidater til Valgkomiteen Ingen kandidater foreløpig.   Kandidater til Universitasstyret Ingen kandidater foreløpig.   Kandidater til Radio Nova-styret […]

Valg i Velferdstinget

Valg i Velferdstinget

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker […]

PM: Kulturkalenderen er ute!

PM: Kulturkalenderen er ute!

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.   I dag ble SiOs kulturkalender lansert. Her kan foreningene legge ut oppdateringer om sine arrangementer.   Dette er noe Velferdstinget har jobbet […]

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

Byrådet gir studentene brutte løfter i julegave I byrådserklæringen fra det sittende byrådet står det at byrådet ikke vil øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i løpet av deres periode. Likevel settes prisene hos Ruter opp fra januar, og studentene skjermes ikke slik byrådet har lovet. Vi er svært skuffet over at […]

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet ...

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet er alarmerende

I dag kom SSBs Leiemarkedsundersøkelse ut. Denne viser at leieprisene i Oslo og Akershus fremdeles er langt høyere enn landet for øvrig. I tillegg er årets gjennomsnittlige prisøkning for ettromsleiligheter langt høyere enn økningen i studielån. Studenter stiller allerede svakt på leiemarkedet, og en slik utvikling er derfor nødt til å snu. På landsbasis ønsker […]

STILL TIL VALG!

STILL TIL VALG!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus har startet opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes […]