Velferdstingets Handlingsplan 2021/2022

Temaer er ikkje lagt opp i prioritert rekkefølje, men vektes likeverdig

Vedtatt av Velferdstinget 2. juni 2021

 

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i .pdf her: HANDLINGSPLAN