Velferdstingets Handlingsplan 2020

Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig

 1. Arbeidsutvalget skal i samarbeid med Oslo kommune opprette et studentråd der studenttillitsvalgte jevnlig møter beslutningstakere for diskusjon om relevante saker for Oslo som studentby.
 2. Velferdstinget skal videreføre arbeidet med nytt studenthus i sentrum.
 3. Arbeidsutvalget skal sammen med Lillestrøm kommune, SiO og andre relevante aktører, arbeide for utvidet og økt velferdstilbud også utenfor Oslo.
 4. Arbeidsutvalget skal videreføre og videreutvikle Faddervaktordningen i samarbeid med relevante aktører.
 5. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kollektivtilbudet skal være rimelig og tilrettelegges for alle heltidsstudenter, uavhengig av alder.
 6. Arbeidsutvalget skal jobbe for at kunstgressbanen ved Domus Athletica opprustes til en mer brukbar og miljøvennlig standard.
 7. Arbeidsutvalget skal jobbe for at studenter får tilgang på kommunale idrettsanlegg
 8. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det opprettes en ny kulturkalender eller liknende der studenter samlet kan få en oversikt over byens mange studentarrangementer og aktiviteter.
 9. Arbeidsutvalget skal jobbe for at den nye kommunale alkoholpolitiske handlingsplanen blir mer studentvennlig, herunder en oppmykning av SALUTT-kravet
 10. Arbeidsutvalget skal arbeide for at studenter får flere faste rabatter på kommunale kulturarrangementer i regionen.
 11. Arbeidsutvalget skal jobbe for mer miljøvennlig og etisk mat i SiOs kantiner, herunder en fortsatt økt satsning på bærekraftige og plantebaserte alternativer
 12. Arbeidsutvalget skal gjennomføre minst to relevante kampanjer.
 13. Arbeidsutvalget skal jobbe for at fagskolene tilknyttet SiO representeres i Velferdstinget på lik linje med de mindre høyskolene tilknyttet SiO.
 14. Arbeidsutvalget skal jobbe for at alle tilbud til internasjonale studenter samles på ett sted.
 15. Velferdstinget skal revidere egne dokumenter omhandlende kultur og karriere.
 16. Velferdstinget skal revidere sitt miljøpolitiske dokument.
 17. Arbeidsutvalget skal jobbe med å øke studentaktiviteten og hjelpe studentdemokratiene på spesielt de mindre høyskolene og fagskolene.
 18. Arbeidsutvalget skal jobbe for at det etableres en klinikk eller spesialisert tjeneste for seksuell helse spesifikt for studenter.

Revidert av Velferdstinget 12. september 2020

 

Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i .pdf her: Velferdstingets handlingsplan 2020