Mitt navn er Idun Kløvstad og jeg er 28 år. Jeg har vært så heldig å få være nestleder i Velferdstingets arbeidsutvalg det foregående året.

Jeg stiller nå til valg som leder. Det er flere ting som motiverer meg, men jeg vil fokusere på tre; Kommunikasjon, samarbeid og politisk arbeid.

Velferdstinget skal, i mine øyne, være et studentpolitisk knutepunkt for arbeidet med studentvelferd i Oslo og omegn. Jeg håper det er mulig å skape dialog og samarbeid som gir institusjonenes arbeidsutvalg, samt lokale representanter, tilhørighet og tillit til Velferdstingets arbeid.

Visjonen er at alle studenter i Oslo, på sikt, skal føle tilhørighet til arbeidet Velferdstinget gjør, og vite hvordan de har mulighet til å påvirke.

Velferdstinget har politikk som både påvirker og påvirkes av nasjonale utspill. Derfor er det viktig med godt samarbeid og god dialog med andre studentorganisasjoner som ikke spesifikt jobber med Oslo, eksempelvis andre Velferdsting og Norsk Studentorganisasjon (NSO). God dialog gir også innsikt i hvordan andre jobber, som igjen kan føre til mer kreativitet, gode ideer og nye måter å se ting på.

Når det kommer til politisk samarbeid opp mot kommunen, har Oslo en vei å gå før vi studenter har et godt kontaktpunkt. Dette semesteret har det blitt jobbet for å opprette et kontaktpunkt med Oslo Kommune, som skal etterfølge “Kunnskap Oslo”, et politisk forum der studenter var representert. Studentstemmen i forumet var en liten stemme i en større forsamling. Jeg mener Oslo trenger et forum der hovedformålet er at relevante politikere skal komme og få studenters innspill i aktuelle saker. Jeg savner også at studenter blir anerkjent som en egen gruppe, som ikke nødvendigvis har de samme behovene som “ungdom” eller “unge voksne”.

Store deler av Velferdstingets politikk er rettet mot SiO. Når denne politikken jobbes med er det ikke bare er viktig at arbeidsutvalget er en tydelig stemme inn mot SiO, men også at vi evner å kommunisere arbeid og gjennomslag tilbake til studentmassen, og spesielt til Velferdstinget.

Det er arbeidsutvalgets og Velferdstingets oppgave å stille krav til SiO. Tidligere arbeidsutvalg har opparbeidet god kontakt med samskipnaden, som gjør det lett å komme med innspill, eller få til samarbeid. Dessverre er ikke arbeidet som gjøres alltid like synlig. Det er en utfordring jeg ønsker å fokusere mer på dersom jeg blir valgt.

Jeg mener jeg vil bli en god leder fordi jeg er ansvarsfull, løsningsorientert og har initiativ, mål og ønsker. Jeg har mye organisatorisk erfaring og det siste året som nestleder har lært meg å puste med magen, selv i stressende situasjoner. Med tidligere ledererfaring fra Realistforeningen og Kulturstyret, er jeg opptatt av å legge til rette for at alle i arbeidsutvalget kan spille hverandre gode.

Det er vanskelig å klemme inn alle drømmer, ønsker og kvalifikasjoner i et motivasjonsbrev på 500 ord. Jeg håper derfor at alle som er interessert i hva jeg mener jeg kan få til, hva jeg står for og hvorfor, tar kontakt for å slå av en prat.

Foto: Rebekka Opsal