Gard Orvik Nilssen – Medlem av kulturstyret

Jeg er leder i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug og har sett den studentaktiviteten som skapes som følge av de støtteordningene som kulturstyret skaper. Den foreningen jeg er en del av hadde ikke eksistert uten den støtten den får fra kulturstyret og jeg ønsker at andre foreninger og aktiviteter skal fortsettes å støttes av kulturstyret og at andre som meg skal ha muligheten til å oppleve den organisasjonsopplevelsen og de vennene du møter i de organisasjonene som støttes av kulturstyret. Jeg ønsker å være en del av å videreføre dette videre, med den innsikten jeg har fått fra brukersiden av støtteordningene og å møte dette systemet for første gang.

Selv om jeg er en del av Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug så vil jeg ikke la dette påvirke mitt arbeid i kulturstyret på noen måte. Jeg er fullt observant ovenfor de eventuelle interessekonfliktene som kan oppstå, og jeg vil selvfølgelig erklære meg inhabil i de sakene der det er ønskelig/nødvendig.

Jeg studerte tidligere Rettsvitenskap, mens jeg nå studerer Helseøkonomi og ledelse ved UiO. Jeg har interesse for økonomi og vurdering/analyse av budsjetter og rutiner er noe som jeg syns er underholdende, av en eller annen rar grunn. I økonomifag har jeg gode resultater, blant annet A i bedriftsøkonomi.

Jeg har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og har ingenting mot å snakke i forsamlinger. Jeg har også deltatt på en rekke kurs og organisasjonsfaglige tilbud i regi av SiO Foreninger.

Som økonomiansvarlig digitaliserte jeg økonomien og etablerte nye, mer oversiktige refusjonsordninger. Ut fra mitt studie og foreningsarbeid har jeg den kompetansen som gjør at jeg evner å vurdere søknader kritisk og gå i dybden i vurderingen, spesielt på den økonomiske delen.


Vegard Enerstvedt – Medlem av kulturstyret

Hei, mitt navn er Vegard Enerstvedt. Jeg er andreårs student på programmet for matematikk og økonomi ved UiO. Jeg ønsker å sitte i KS fordi jeg brenner for studentforeninger, og vet hvordan det ofte er økonomi som setter begrensinger på aktiviteten. Jeg ønsker å bidra til at det er åpenhet rundt foredlingsprosessen, og at pengene går dit der de har størst effekt.

Jeg har hatt økonomiansvar i to studentforeninger, og kjenner derfor til hvordan KS er å forholde seg til. I dette arbeidet så har jeg kjennskap til hvordan andre, som fakultet og institutt, forholder seg til økonomisk støtte.

I tillegg til erfaring frå idrett og politikk så har jeg vært økonomiansvarlig i både DKSF og matematisk fagutvalg (MFU). DKSF er en politisk forening som er tilknyttet partiet Høyre. Foreningen driver i stor part med å arrangere foredrag og andre lignende arrangement. Del gikk arbeidet i denne foreningen også ut på å fremme god studentpolitikk innad i Høyre.

På matematisk institutt er det MFU som tar det meste av ansvaret for å arrangere sosiale arrangement. Dette inkludere spillkvelder, hytteturer, frokoster og foredrag. Dette året har vi også ryddet opp i systemer og rutiner. Spesielt har vi måtte laget robuste rutiner knyttet til refusjoner, regnskap, budsjett og generell økonomistyring. Gjennom dette foreningsarbeidet så har jeg derfor fått erfaring i både arrangement og økonomi-siden av å drive en forening.


Didrik Svellingen – Medlem av kulturstyret

Har vært vara i et år nå. Synes det er en gøy jobb med hyggelige mennesker. Føler jeg har litt å bidra med som å finne regnefeil verdt 80000 kr.


Håkon Bihaug Soydan – Medlem av kulturstyret

Mitt navn er Håkon Bihaug Soydan, jeg er 24 år gammel og studerer finans ved Handelshøyskolen BI. I løpet av studietiden har jeg vært engasjert i flere foreninger og har blant annet hatt økonomiansvaret i samtlige av dem. Jeg ønsker å engasjere meg videre og å bidra positivt til studentfrivilligheten, og siden jeg er overbevist om at Kulturstyret er en av de beste plattformene for å gjøre dette stiller jeg til valg. Gjennom studie og verv har jeg fått god økonomisk innsikt og blitt komfortabel i Microsoft Excel, noe jeg tror vil komme godt med i Kulturstyret.


Marissa Liu – Medlem av kulturstyret

Hei hei! Jeg er Marissa og sitter for Grønn Liste i Velferdstinget. Personlig er jeg opptatt av at vi studenter har det bra med oss selv, og det er ikke noe viktigere for sosial kretsen enn foreninger i studentlivet. Det er derfor jeg har lyst til å være med og bidra i Kulturstyret slik at vi, studenter, skal få den økonomiske støtten vi trenger for å drive foreningene og prosjektene våres. Det har vært veldig gøy, læringsrikt og engasjerende å sitte i Velferdstinget og jeg ønsker å bidra med enda mer til studentvelferden i Oslo og Akershus. Så jeg håper på deres tillitt!

Fun Fact om meg: Matte var et av mine favoritt fag inntil jeg møtte R1… hehe


William Giffen Sæbø – Medlem av kulturstyret

Gjennom to år som varamedlem i VT sitt kulturstyre ønsker jeg nå opprykk til fast medlem. Av relevant erfaring for dette vervet er foruten kulturstyret- tildelingskomiteen til Studentparlamentet ved OsloMet og FoU utvalget til daværende HiOA.

Gjennom FoU utvalget til daværende HiOA har jeg lært meg å lese tildels tunge søknader, dette er feks søkander til FoU prosjekt på EU nivå og dette er en nyttig egenskap å ha med seg til medlem av Kulturstyret.

Jeg har også vært i styret til to studentforeninger hvor jeg i den ene foreningen har hatt direkte ansvar for søknaden til Kulturstyret. Det å ha sittet på begge sider av bordet mener jeg er nyttig erfaring inn i Kulturstyret.

Jeg mener at Kulturstyret kan ta en mer aktiv rolle ovenfor søkere feks at Kulturstyret kan stå for mer av de tingene SiO foreninger i dag står for. Det vil selvfølgelig kreve mer ressurser i form av midler, men jeg tror denne linken kan være nyttig.