Elella er administrasjonskonsulent i Velferdstinget.

Kontaktinformasjon:
Epost: e.daba@studentvelferd.no
tlf: +47 22 85 86 06