Kontaktinformasjon:
Epost: e.daba@studentvelferd.no
tlf: +47 22 85 86 06

Elella er administrasjonskonsulent i Velferdstinget.

Foto: Rebekka Opsal