Kontaktinformasjon:
e-mail: sam@studentvelferd.no
tlf.: +47 98 87 18 10
Instagram: @evamoshuus

Eva har fra en bachelor i historie fra Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg innenfor relasjonen mellom USA og Midtøsten på 1950-tallet. Ved siden av studiene har hun engasjert seg sterkt i studentpolitikk, hvor hun blant annet har vært aktiv både i studentutvalget ved det humanistiske fakultet som nestleder og i studentparlamentet ved UiO. Eva har også vært representant i Velferdstinget fra høsten 2018.

Eva sin hjertesak er å skape en grønn studenthovedstad, hvor alle skal føle seg inkludert og velkomne.


Foto: Rebekka Opsal