Kontaktinformasjon:
e-mail: leder@studentvelferd.no
tlf.: 95 80 58 39
Instagram: @gardfroevoll

Gard har en bachelor i matematikk fra UiO, og har i tillegg studert et år på OsloMet og et år på University of Adelaide. Han har nå påbegynt en master i samfunnsøkonomi ved UiO. Ved siden av studiene har han blant annet sittet i sentralstyret i et ungdomsparti, og er ordførerkandidat i Sør-Odal i kommunevalget 2019. Gard satt som politikk- og medieansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg perioden 2018/19, og leder arbeidsutvalget i perioden 2019/2020.

Gard sitt mål er at Oslo skal bli Norges beste studentby, preget av god sosial inkludering og høy trivsel.


Foto: Rebekka Opsal