Kontaktinformasjon:
e-mail: nestleder@studentvelferd.no
tlf.: +47 47 61 46 56
Instagram: @idundundunklovstad

Idun studerer fysikk og informatikk ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere sittet som leder av Velferdstingets Kulturstyre og som formann av Realistforeningen, en av kjellerpubene på Blindern. I tillegg til å være nestleder i Velferdstinget sitter hun i velferds- og likestillingspolitisk komitè for NSO.

Idun vil jobbe for at Oslo skal være en by der studentene føler tilhørighet og ikke er ensomme.


Foto: Rebekka Opsal