Kontaktinformasjon:
nestleder@studentvelferd.no
tlf.: 458 04 279
Twitter:
Instagram:

Kari Anne har en bachelor i kjemi fra UiO og har vært på utveksling ved University of Nottingham. Hun har påbegynt en master i kjemi hvor hun spesialiserer seg innenfor kromatografi. Hun er en svært aktiv student og har blant annet ledet studentforeningen Proton, er leder av Realistlista, og har vært representant i Velferdstinget siden 2015.

Kari Annes hjertesak er at alle studenter skal ha en god fadderuke og en studiestart hvor alle føler seg inkludert og ivaretatt.