Kontaktinformasjon:
kom@studentvelferd.no
tlf.: 458 04 641
Twitter: @umulinus

Marius har tidligere studert Engelsk ved UiO og tar nå en bachelor i Medievitenskap. Han har vært aktiv i politikken i nesten 10 år og ble i 2015 valgt til vararepresentant i kommunestyret og plan- og byggutvalget i Frogn kommune. Marius har aldri vært fast representant i Velferdstinget, men har møtt som vara fra våren 2016 og frem til han ble kontrollkomitémedlem i 2017. Han har også sittet som medlem av Kulturstyret i 1,5 år.

Marius sin hjertesak er at alle studenter skal føle seg hørt og vite hvordan de kan påvirke sin studiehverdag.