Kontaktinformasjon:
Epost: s.hvesser@studentvelferd.no
tlf.: 228 44 389

Sarah er administrasjonsleder i Velferdstinget og har overordnet ansvar for administrasjonen av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden.


Foto: Rebekka Opsal