Sarah er administrasjonsleder i Velferdstinget og har overordnet ansvar for administrasjonen av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden.

Kontaktinformasjon:
Epost: s.sorensen@studentvelferd.no
tlf.: 228 44 389 (kl. 9-15 mandag, onsdag, torsdag og fredag)