Suzanne Sagli er administrasjonssekretær i Velferdstinget, ivaretar sekretariatsfunksjonen sammen med administrasjonsleder og er sekretær for Kulturstyret. Suzanne er for tiden i permisjon.

Vikarierende administrasjonssekretær og tar i perioden over for Suzanne sine arbeidsoppgaver.

Kontaktinformasjon
tlf: 228 58 606