Elella Daba er administrasjonskonsulent i Velferdstinget, ivaretar sekretariatsfunksjonen sammen med administrasjonsleder og er sekretær for Kulturstyret.

Kontaktinformasjon
tlf: +47 22 85 86 06