Mitt navn er Maika Marie og jeg stiller til arbeidsutvalget som politikk- og medieansvarlig.

Jeg er 24 år og fullfører nå en bachelor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Det siste året har jeg også studert kultur og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Til tross for svippturen til Bergen er det i Oslo jeg er født og oppvokst.

De siste 10 årene har jeg fått erfaringer som jeg vil ta med meg inn i dette vervet. For dere som både kjenner og ikke kjenner meg, her er litt om min organisatoriske og politiske bakgrunn:

Jeg ble først engasjert i mitt lokale ungdomsråd og elevråd. Senere ledet jeg Sentralt ungdomsråd i Oslo og satt som politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo. Fra 2015-2019 var jeg folkevalgt i Bjerke bydel. I dag sitter jeg i fag- og forskningspolitisk komite i Norsk Studentorganisasjon og er nylig valgt inn i sentralstyret der. I 2020 ledet jeg nominasjonsutvalget for Studentenes fredspris som deles ut på vegne av norske studenter.

Siden 2019 har jeg vært aktiv i studentdemokratiet i Bergen. Der satt jeg som fast representant i studentparlamentet og i Velferdstinget Vest. Jeg har også vært innom kulturstyret, Universitetsutvalget, læringsmiljøutvalget og rådet for universitetsbiblioteket. Min studentpolitiske erfaring er kanskje ikke fra osloregionen, men jeg er blitt godt kjent med både universitet, studentsamskipnad og studentdemokrati som institusjoner.

Med bakgrunn fra både studentpolitikken, politisk påvirkningsarbeid og fra å være den som blir påvirket håper jeg å kunne bidra med refleksjoner rundt hvordan VT best kan jobbe for å få gjennomslag for studentenes interesser.

Velferdstinget er unikt fordi vi samler studenter fra alle universiteter og høyskoler i osloregionen. Det gir oss en bredde, variasjon og samlet erfaring som er gull verdt å ha i ryggen i politisk påvirkningsarbeid. Til sammen er vi på mange måter «eksperter» på det å være student. Dette er noe jeg vil legge vekt på som politikk- og medieansvarlig.

Den politiske situasjonen i koronaåret har vært annerledes. Vi studenter har vært mer tydelig i mediebildet, og samtidig ikke like tydelig i de politiske prioriteringene. Vi skal etter hvert ut av en lang og annerledes periode, og det politiske landskapet vil se annerledes ut. Det gjør det ekstra spennende å se hvilke studentpolitiske saker som kan blir strategisk viktige. Jeg ønsker å være med på den jobben som nå ligger foran oss.

Årets SHoT- undersøkelse viser at pandemien har rammet oss studenter hardt. Flere sier at de er ensomme og at de sliter psykisk. Det har vært stor oppmerksomhet rettet mot ensomhet blant studenter i media, og det kommende året håper jeg å se den samme prioriteringen i de politiske budsjettforhandlingene.

Også den boligpolitiske situasjoner for studenter spesifikt har sjeldent fått like stor oppmerksomhet som nå. Det er en situasjon jeg håper vi kan spille videre på, både i samarbeid med de aktivistiske gruppene, med studentsamskipnaden og kommunen.

Jeg håper at jeg det neste året kan få bruke min erfaring og mitt engasjement på Velferdstinget i Oslo og Akershus!

Godt valg!