Skip to main content

PM: Kulturkalenderen er ute!

PM: Kulturkalenderen er ute!

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd.   I dag ble SiOs kulturkalender lansert. Her kan foreningene legge ut oppdateringer om sine arrangementer.   Dette er noe Velferdstinget har jobbet […]

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

PM: Skuffende prisøkning hos Ruter

Byrådet gir studentene brutte løfter i julegave I byrådserklæringen fra det sittende byrådet står det at byrådet ikke vil øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i løpet av deres periode. Likevel settes prisene hos Ruter opp fra januar, og studentene skjermes ikke slik byrådet har lovet. Vi er svært skuffet over at […]

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet ...

Innlegg: Prisutviklingen i leiemarkedet er alarmerende

I dag kom SSBs Leiemarkedsundersøkelse ut. Denne viser at leieprisene i Oslo og Akershus fremdeles er langt høyere enn landet for øvrig. I tillegg er årets gjennomsnittlige prisøkning for ettromsleiligheter langt høyere enn økningen i studielån. Studenter stiller allerede svakt på leiemarkedet, og en slik utvikling er derfor nødt til å snu. På landsbasis ønsker […]

STILL TIL VALG!

STILL TIL VALG!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus har startet opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, bes […]

PM: 2 200 Studentboliger er ikke nok

PM: 2 200 Studentboliger er ikke nok

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd. I dag fremla regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Velferdstinget i Oslo og Akershus ser positivt på den fortsatte satsingen på […]

Hvor gode er partiene på studentvelferd?

Hvor gode er partiene på studentvelferd?

  Nå er det bare tre dager igjen til valget, og i den anledning har Velferdstingets arbeidsutvalg gjennomgått partiprogrammene for å finne ut hva partiene ønsker å gjøre med studentvelferden den kommende perioden.   Rødt: Terningkast 5 Rødt er partiet med høyest ambisjoner på både studiestøtte og boligbygging – flott! De holder kommunen ansvarlig for […]

PM: Politikerne må ta studenthelse på al

PM: Politikerne må ta studenthelse på alvor.

Velferdstingene i Norge er de øverste studentorganene for alle studenter som tilhører sine respektive studentsamskipnader. Til sammen representerer disse fem til sammen over 169 000 studenter i alle saker som omhandler studentvelferd. At studenter er en økonomisk sårbar gruppe er et velkjent faktum. Heldigvis stiller velferdsstaten opp med egenandelstak for de fleste grunnleggende helsetjenester for […]

PM: Studentledere i Oslo står samlet om

PM: Studentledere i Oslo står samlet om studentboligmangel.

I år som tidligere står tusenvis av studenter i boligkø ved semesterstart. At studentene ikke har tak over hodet gjør ikke bare en allerede stor endring i livet enda mer usikker, men tvinger også studentene ut på et opphetet leiemarked der studielånet ikke strekker til. En heltidsstudent bør ha tid til å være nettopp det. […]

PM: Nytt arbeidsutvalg i Velferdstinget

PM: Nytt arbeidsutvalg i Velferdstinget

Mandag 3. juli troppet det nye arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus på. Disse ble valgt på Velferdstingets valgmøte den 29. mai. Nyvalgt leder Elisabeth Holien har store ambisjoner for det kommende året: Jeg ønsker at Velferdstinget blir mer fremtidsrettede i hvordan vi bruker midlene våre, blant annet ved at vi satser mer på […]

Valgkomiteens innstilling

Introdukjson Først av alt ønsker valgkomiteen å takke alle som har stilt til valg. Spesielt ønsker vi å takke de som har stilt til Velferdstingets arbeidsutvalg. Det er tøft å stille til et heltidsverv og alle de som stiller er modige. I Velferdstingets vedtekter § 8.3.4 står følgende om vurdering av kandidater: “Valgkomiteen skal etterstrebe […]