Skip to main content

Valg i Velferdstinget!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker […]

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen til Velferdstinget i Oslo og Akershus har offentliggjort sin innstilling til de verv som skal velges på konstituerende møte den 5. desember. Arbeidsutvalget vil opplyse om at det ikke er innstilt noen kandidater til én plass i styret i Urban Boligutleie (URBO), leder av Kulturstyret, fire medlemmer av Kulturstyret eller to studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager. Dersom […]

Studentboliger – billigere og raskere!

PM: Studentboliger, billigere og raskere   Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd. Mandag 7. oktober besøkte kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen arbeidsutvalget […]

Valg i Velferdstinget!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, […]

Nye nettsider!

I dag har vi oppdatert til nye nettsider, men inntil videre er de fortsatt under konstruksjon. De nærmeste dagene kan nettsidene oppleves som vanskelige å bruke, og man kan møte på problemer. Vi beklager dette! Dersom du kommer over lenker som ikke fungerer, har konkrete feil eller tilbakemeldinger du vil gi oss tar vi gjerne i mot dette […]

Innstilling til Velferdstingets Arbeidsu...

Innstilling til Velferdstingets Arbeidsutvalg

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å bygge et helhetlig team til arbeidsutvalget som utfyller hverandre både faglig og personlig. Kandidatene har blitt vurdert på bakgrunn av CV, motivasjonsbrev og intervju. Leder: Aleksander Gjøsæter – enstemmig innstilt Som leder av Velferdstinget innstiller valgkomiteen enstemmig på Aleksander Gjøsæter. Aleksander er en erfaren velferdspolitiker med tydelige mål og […]

Valg i Velferdstinget

Valg i Velferdstinget

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. I denne omgang er vervene som valgkomiteen skal komme med sin innstilling på de fire fulltidsvervene i arbeidsutvalget.  Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å […]

Handlingsplan for 2016

Handlingsplan for 2016

Temaer er ikke lagt opp i prioritert rekkefølge, men vektes likeverdig Helhetlig handlingsplan kan lastes ned i .pdf her. HOVEDPRIORITERINGER VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenestesområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykisk uhelse hos studenter i Oslo og Akershus VT skal jobbe for flere, billigere, mer miljøvennlige og […]

Velferdsseminar

Velferdsseminar

Velferdstingets oppstartsseminar er 23.-24. januar. Det avholdes på Renskaug Vertsgård, avreise klokken 9:00 fra Villa Eika med buss. Det er første ordinære møte i Velferdstinget i 2016, og på møtet skal det bl.a. vedtas arbeidsprogrammet for 2016. Sakspapirene til møtet finner du her. Vel møtt!

Konstituerende møte for Velferdstinget 2

Konstituerende møte for Velferdstinget 2016

Konstituerende møte for Velferdstinget 2016 er mandag 30. november klokken 17:00 på Auditorium 2, Georg Sverdrups hus ved Universitetet i Oslo De som ønsker å stille til de ulike verv oppfordres til å melde deres kandidatur i forkant av møtet ved bruk av dette kandidatskjema. Bemerk at valgkomiteen innstiller på alle vervene utenom kontrollkomitéen, kulturstyremedlemmer, vara […]