Skip to main content

PM: 2 200 Studentboliger er ikke nok

PM: 2 200 Studentboliger er ikke nok

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd. I dag fremla regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Velferdstinget i Oslo og Akershus ser positivt på den fortsatte satsingen på […]

Hvor gode er partiene på studentvelferd?

Hvor gode er partiene på studentvelferd?

  Nå er det bare tre dager igjen til valget, og i den anledning har Velferdstingets arbeidsutvalg gjennomgått partiprogrammene for å finne ut hva partiene ønsker å gjøre med studentvelferden den kommende perioden.   Rødt: Terningkast 5 Rødt er partiet med høyest ambisjoner på både studiestøtte og boligbygging – flott! De holder kommunen ansvarlig for […]

PM: Politikerne må ta studenthelse på al

PM: Politikerne må ta studenthelse på alvor.

Velferdstingene i Norge er de øverste studentorganene for alle studenter som tilhører sine respektive studentsamskipnader. Til sammen representerer disse fem til sammen over 169 000 studenter i alle saker som omhandler studentvelferd. At studenter er en økonomisk sårbar gruppe er et velkjent faktum. Heldigvis stiller velferdsstaten opp med egenandelstak for de fleste grunnleggende helsetjenester for […]

PM: Studentledere i Oslo står samlet om

PM: Studentledere i Oslo står samlet om studentboligmangel.

I år som tidligere står tusenvis av studenter i boligkø ved semesterstart. At studentene ikke har tak over hodet gjør ikke bare en allerede stor endring i livet enda mer usikker, men tvinger også studentene ut på et opphetet leiemarked der studielånet ikke strekker til. En heltidsstudent bør ha tid til å være nettopp det. […]

PM: Nytt arbeidsutvalg i Velferdstinget

PM: Nytt arbeidsutvalg i Velferdstinget

Mandag 3. juli troppet det nye arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus på. Disse ble valgt på Velferdstingets valgmøte den 29. mai. Nyvalgt leder Elisabeth Holien har store ambisjoner for det kommende året: Jeg ønsker at Velferdstinget blir mer fremtidsrettede i hvordan vi bruker midlene våre, blant annet ved at vi satser mer på […]

Valgkomiteens innstilling

Introdukjson Først av alt ønsker valgkomiteen å takke alle som har stilt til valg. Spesielt ønsker vi å takke de som har stilt til Velferdstingets arbeidsutvalg. Det er tøft å stille til et heltidsverv og alle de som stiller er modige. I Velferdstingets vedtekter § 8.3.4 står følgende om vurdering av kandidater: “Valgkomiteen skal etterstrebe […]

Valg i Velferdstinget!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus starter nå arbeidet med å se etter nye mennesker til vervene som skal fylles for neste periode. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker […]

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen til Velferdstinget i Oslo og Akershus har offentliggjort sin innstilling til de verv som skal velges på konstituerende møte den 5. desember. Arbeidsutvalget vil opplyse om at det ikke er innstilt noen kandidater til én plass i styret i Urban Boligutleie (URBO), leder av Kulturstyret, fire medlemmer av Kulturstyret eller to studentstyremedlemmer til kontrollkomiteen for barnehager. Dersom […]

Studentboliger – billigere og raskere!

PM: Studentboliger, billigere og raskere   Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle studenter som tilhører Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO og studentvelferd. Mandag 7. oktober besøkte kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen arbeidsutvalget […]

Valg i Velferdstinget!

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus skal nå starte opp arbeidet med å se etter nye mennesker til mange ulike verv. Vi ser frem til en grundig prosess og vi håper mange ønsker å ta på seg verv i Velferdstinget. Til de av dere som allerede sitter i et verv dere ønsker gjenvalg til, […]