En resolusjon er en formell uttalelse om et politikkområde vedtatt av en organisasjon eller gruppe. Ofte er den mer spisset enn det man kan finne på arbeidsprogram, handlingsplan eller prinsippprogram.

Resolusjon: Resolusjon om Toma (12. november 2018)
Resolusjon: Trimveien 4 -krav om erstatningsarealer (23. mars 2017)
Resolusjon: Halv pris på dagens middag under eksamensperioden (27. februar 2017)
Resolusjon: Fruktabonnement (27. februar 2017)
Resolusjon Kulturkort (11. november 2014)
Resolusjon om radio i studentkafeéne  (07. april 2014)
Resolusjon om varmmat i studentbarnehagene (30.mai 2012)
Resolusjon om deltidssykemelding (30.mai 2012)
Resolusjon om miljøvennlig uke (30.mai 2012)