En resolusjon er en formell uttalelse om et politikkområde vedtatt av en organisasjon eller gruppe. Ofte er den mer spisset enn det man kan finne på arbeidsprogram, handlingsplan eller prinsippprogram.