Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) ble konstituert 19. september 2011. I følge mandatet skal arbeidsgruppen bestå av leder av Velferdstinget, formannen fra Det Norske Studentersamfunn, styreleder i SiO og ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i Velferdstinget. De studentdemokratier uten fast representasjon i Velferdstinget velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamling i Velferdstinget.

SHA høst 2011 (pdf)

  • Leder av VT, Magnus Nystrand
  • Leder i hovedstyret for SiO, Fredrik Refsnes
  • Formand for DNS, Karl Kristian Rådahl Kirchhoff
  • Leder i SP-UiO, Stian Skaalbones
  • Leder i SP-HiOA, Liv-Kristin Korssjøen
  • Leder i SBIO, Sarah Ansen

STUDiO Festivalsjef 2012, Kim Agathon blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

Referater

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2011

Styreplass 1:
Liv-Kristin Korssjøen, Leder av Studentparlamentet ved HiOA
Med vara: Stian Skaalbones, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Styreplass 2:
Magnus Nystrand, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Karl Kristian Rådahl Kirchhoff, Formand av Det Norske Studentersamfund)