Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA)

SHA består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen. I tillegg til at festivalsjef i STUDiO jevnlig blir invitert for å orientere SHA.

I 2013 ble leder av studentdemokratiene på Norges Idrettshøgskole og Politihøgskolen i Oslo med i SHA, da de nå har fast representasjon i VT.

SHA vår 2013 (pdf)

 • Leder av VT, Tone Vesterhus
 • Leder i hovedstyret for SiO, Magnus Nystrand
 • Formand for DNS, Silje Christine Andersen
 • Leder i SP-UiO, Morten Bakke Kristoffersen
 • Leder i SP-HiOA, Tuva Aune Wettland
 • Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Kaia Rosseland
 • Leder av Studentstyret ved NIH, Tor-Inge Gloppen
 • Leder av Studentrådet ved PHS, Are Arneberg
 • Fra valgforsamlingen er to representanter valgt til å representere med de mindre institusjonene
  • Maria Årthun fra Arkitektur- og designhøgskolen
  • Andreas Jørgensen fra Høyskolen Diakonova

STUDiO Festivalsjef 2013, Nicolai Solheim blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

SHA høst 2013 (pdf)

 • Leder av VT, Tone Vesterhus
 • Nestleder i hovedstyret for SiO, Mats Kirkebirkeland
 • Formand for DNS, Silje Christine Andersen
 • Leder i SP-UiO, Gabrielle Legrand Gjerdset
 • Leder i SP-HiOA, Eline Stølan
 • Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Kaia Rosseland
 • Leder av Studentstyret ved NIH, Tor-Inge Gloppen
 • Leder av Studentrådet ved PHS, Are Arneberg
 • Fra valgforsamlingen er to representanter valgt til å representere med de mindre institusjonene
  • Maria Årthun fra Arkitektur- og designhøgskolen
  • Andreas Jørgensen fra Høyskolen Diakonova

STUDiO Festivalsjef 2013, Nicolai Solheim blir jevnlig invitert for å gi orientering til SHA.

Referater

 

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2013

Vår

Styreplass 1:
Silje Christine Andersen, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Kaia Marie Rosseland, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Tone Vesterhus, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Morten Bakke Kristoffersen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Høst

Styreplass 1:
Silje Christine Andersen, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Kaia Marie Rosseland, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Tone Vesterhus, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Gabrielle Legrand Gjerdset, Leder av Studentparlamentet ved UiO