Studenthovedstadens arbeidsgruppe

Studenthovedstadens arbeidsgruppe (SHA) består av leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formannen for Det Norske Studentersamfund, ledere av studentdemokratiene med fast representasjon i VT og en representant fra SiO hovedstyre. De studentdemokratier uten fast representasjon i VT velger to representanter blant seg på den årlige Valgforsamlingen.

Møteplan 2016

SHA høst 2016

 • Leder av VT, Aleksander Martin Gjøsæter
 • Nestleder i hovedstyret for SiO, Gabrielle L. Gjerdset
 • Formann for DNS, Trygve B.M. Haaland
 • Leder i SP-UiO, Hans Christian Paulsen
 • Leder i SP-HiOA, Sunniva Myrene Braaten
 • Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Nora Krokan
 • Velferdsansvarlig i Studentsamfunnet Westerdals, Maria Yun Tjelle Bakke
 • Leder av Studentrådet ved PHS, Even Bentz Sollie
 • Leder av Studentunionen ved Campus Kristiania, Eivind Langøigjelten
 • Fra valgforsamlingen er to representanter valgt til å representere de mindre institusjonene
  • Cecilie Kappelslåen fra Norges idrettshøgskole
  • Kristin Halland Sandbæk fra Musikkteaterhøgskolen

SHA vår 2016

 • Leder av VT, Simen Eriksen
 • Nestleder i hovedstyret for SiO, Gabrielle L. Gjerdset
 • Formann for DNS, Markus Knudsen
 • Leder i SP-UiO, Julie Sørlie Paus-Knudsen
 • Leder i SP-HiOA, Christoffer Storm Tiller Alsvik
 • Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO, Nora Krokan
 • Leder av Studentstyret ved Westerdals, Olav Event
 • Leder av Studentrådet ved PHS, Camilla Søreide
 • Leder av Studentunionen ved Campus Kristiania, Eivind Langøigjelten
 • Fra valgforsamlingen er to representanter valgt til å representere de mindre institusjonene
  • Cecilie Kappelslåen fra Norges idrettshøgskole
  • Kristin Halland Sandbæk fra Musikkteaterhøgskolen

Referater

Kunnskap Oslo

Representanter fra SHA som satt i styret til Kunnskap Oslo i 2016

Vår:
Styreplass 1:
Markus Knudsen, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Nora Krokan, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Simen Eriksen, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Julie Sørlie Paus Knudsen, Leder av Studentparlamentet ved UiO

Høst:
Styreplass 1:
Aleksander Gjøsæter, Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus
Med vara: Nora Krokan, Politikk- og samarbeidsansvarlig i SBiO

Styreplass 2:
Trygve B.M. Haaland, Formand av Det Norske Studentersamfund
Med vara: Sunniva Myrene Braaten, Leder av Studentparlamentet ved HiOA