Kontaktinformasjon:
Epost: s.hals@studentvelferd.no
tlf.: 228 57 047

Silje er økonomi- og administrasjonskonsulent i Velferdstinget.

Foto: Rebekka Opsal