Ingvild Garmo Nilsson – Medlem kulturstyret og vara kulturstyret

Jeg har vært vara i KS siden desember 2017 og deltatt på en del KS-møter siden. Jeg har begynt å få en forståelse for arbeidet og syntes at det er veldig gøy å være med på.


Thina Nordli Sæland Medlem kulturstyret og vara kulturstyret

Mitt navn er Thina Sæland, jeg er 22 år og har studert ved UiO i snart fire år. I tre av disse årene har jeg vært engasjert i Samfunnsvitenskapelig fakultets forening. Mitt andre år som student ble jeg med i SVFF som kaféfunksjonær. Etter et år som funksjonær, ble jeg kaféansvarlig, og deretter ble jeg i vinter valgt til kjellermester i SVFF. Jeg har fra mine to verv fått noe erfaring med økonomi. Både gjennom å måtte distribuere små budsjett, som kafégruppen sin sosialbudsjett, og ved å forholde meg til større summer i rollen som kjellermester i forbindelse med store arrangement og driftskostnader. Jeg føler meg nå klar til å prøve meg på en ny utfordring og søker derfor kulturstyret. Tiden jeg har tilbragt i studentforeningen SVFF har vært veldig lærerik og verdifull, og jeg mener den har rustet meg godt for at jeg kan bli et godt tilskudd til kulturstyret. Gjennom denne har jeg kunne se de positive virkningene som kommer av noen ekstra midler fra kulturstyret. Samtidig har jeg lært om hvilke kostnader som kommer med driften av en kjellerpub, og hvordan de står i proporsjon til hverandre. Dette mener jeg betyr at jeg vil kunne vurdere om et budsjett ser rimelig ut, og at jeg har forståelse for den betydningen det vil ha for foreningen som søker. Mye av erfaringen min kommer fra en kjellerforening, men det er etter min mening mye av det jeg har lært som kan overføres og som man finner igjen i andre foreninger, og arrangementsvirksomhet.


Stine Sørensen Medlem kulturstyret

Jeg har vært vara i Kulturstyret siden januar, og jeg synes det har vært både spennende og lærerikt! Jeg har lyst til å fortsette å gjøre studentlivet i Oslo enda bedre, så derfor ønsker jeg å bli fast medlem.


Martine Jonette Hoseth MyklebustMedlem kulturstyret og vara kulturstyret

Hei!

Mitt navn er Martine, og jeg ønsker å stille til vervet som medlem i kulturstyret. Jeg studerer samfunnsøkonomisk analyse på Universitetet i Oslo, og er snart ferdig med mitt andre år av den integrerte masterutdanningen. I teksten min vil jeg starte med å understreke hvor viktig jobben som utføres hos dere er, og til hvor stor hjelp det er for studentdemokratiet i Oslo og Akershus. Jeg tror et godt første møte med kulturstyret er viktig for studenter som føler seg rådvill. Mitt møte med dere har vært veldig fint, og jeg har et veldig positivt inntrykk. Dette ønsker jeg å bidra til videre.

Jeg har jobbet en del med håndtering av søknader og av økonomiske midler. Da jeg var generalsekretær i Elevorganisasjonen hadde jeg det overordnede ansvaret for økonomien i organisasjonen på lokalt og nasjonalt plan. Jeg utarbeidet et fond for fylkene i organisasjonen, og bevilget økonomiske midler til arrangementer på lokalt plan. I tillegg hadde jeg administrativt ansvar for bevilgning og gjennomføring av et fond tildelt av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Fondet var basert på søknader fra medlemsskolene våre og var på 2 millioner kroner.

Jeg er et sosialt vesen, og er ekstrovert. Mennesker rundt meg vil nok beskrive meg som hyggelig og smilende. Jeg har en del erfaring med kundebehandling på både mail, per telefon og personlig kontakt. Enkel og lettfattelig kommunikasjon er hensiktsmessig for alle parter, og er noe jeg tilstreber i kontakt med andre. Målet er at personen som har vært i kontakt med meg skal føle seg verdsatt og mer opplyst om problemet hen har.

For tiden innehar jeg verv i Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening som innkjøpsansvarlig. I tillegg er jeg økonomiansvarlig i Frederik Studentforening. Vervet jeg har hatt i foreningene har utviklet meg veldig positivt som menneske. Jeg har innsett hvor viktig et bra studentmiljø er for studentene, og ikke minst for studentbyen Oslo. Dette er også grunnen til at jeg søker kulturstyret; nettop fordi jeg brenner for et godt studentmiljø.


Olav SkrudlandMedlem kulturstyret

Jeg ønsker å stille til Kulturstyret for å bidra til en rettferdig fordeling av midlene, til riktige studentarrangement og studentforeninger.

Som studentleder ved NIH så øremerker jeg, sammen med styret, midler hvert år som deles ut til klassearrangement. Her søker klasser på institusjonen om midler til blant annet julebord, sommeravslutninger o.l. I dette arbeidet har jeg jobbet for at midlene skal fordeles på riktig grunnlag. Det er viktig å ha retningslinjer som ligger til grunn for valgene, og faktisk følge disse. I tillegg er det avgjørende å være upartisk for å få til en bra prosess i fordelinger.

De erfaringene jeg har opparbeidet meg som studentleder og jobben vi gjør lokalt, anser jeg som viktig å ta med meg inn i et evt. verv i Kulturstyret. Jeg er en person som ønsker et tett samarbeid med de jeg jobber med, og vil spille på lag med mine medspillere. Med meg i Kulturstyret vil det bli et godt samarbeid mellom styremedlemmene, og de riktige avgjørelsene vil bli tatt.