Møteplan 2019

Dato og tid Type møte Sted
Helg 8.-10. februar Vårseminar Thon Hotel Oslofjord
Torsdag 28. februar  Velferdstingsmøte OsloMet – storbyuniversitetet
Onsdag 20. mars  Velferdstingsmøte Handelsehøyskolen BI i Oslo
Tirsdag 23. april  Velferdstingsmøte OsloMet – storbyuniversitetet
Mandag 27. mai  Valgmøte OsloMet – storbyuniversitetet
Lørdag 7. september  Høstseminar N/A
Mandag 14. oktober  Velferdstingsmøte N/A
Mandag 11. november  Velferdstingsmøte N/A
Mandag 9. desember  Konstituerende N/A

Møteplan 2018

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Tentativ saksliste
Helg 9.-11. februar Vårseminar Thon Hotel Skeikampen Opplæring
Handlingsplan (D/V)
Politisk grunndokument (D/V)
Budsjett (D/V)
Supplering og handlingsplan KS (V)
Mandag 26. februar Velferdstingsmøte UiO, Georg Sverdrups hus, Aud. 2 Idrettspolitisk dokument (D)
Tildelingskriterier bolig (D)
Ettergodkjenning av høringsuttalelser (D/V)
Mandag 19. mars Velferdstingsmøte NIH, Auditorium Utsikten Mandat (D)
Vedtekter (D)
Idrettspolitisk dokument (V)
Tildelingskriterier bolig (V)
Mandag 16. april Velferdstingsmøte UiO, Georg Sverdrups hus, Aud. 2 Tildelingskriterier foreninger (D)
Retningslinjer studentkafeene (D)
Mandat (V)
Vedtekter (V)
Tirsdag 22. mai Velferdstingsmøte MF, Aud 1 Halvårsrapport (O)
Tildelingskriterier foreninger (V)
Retningslinjer studentkafeene (V)
Vurdering av forprosjekt: Studenthus St. Olavs gate 32 (D)
Valg (V)
Lørdag 1. september Høstseminar Thon Hotel Ullevål KS mandat (D)
KS tildelingskriterier (D)
Vedtekter (D)
Mandat (D)
Økonomireglement (D)
Mandat for ressursgruppen til studenthus (V)
Handlingsplan (V)
Regnskap 2017 (V)
Driftsbudsjett 2018 (V)
Ettergodkjenning KS (V)
Suppleringsvalg KS (V)
Ressursgruppe for Studenthus (V)
Torsdag 4. oktober Ekstra ordinært Velferdstingsmøte UiO, Fysikkbygningen, Lille fysiske auditorium
Torsdag 11. oktober Velferdstingsmøte OsloMet-Storbyuniversitetet, P42; Q1050
Mandag 12. november Velferdstingsmøte OsloMet-Storbyuniversitetet, P42; Q1050
Mandag 10. desember Konstituerende Ikke fastsatt

Møteplan 2017

Dato og tid Type møte Sted
Helg 4.-5. februar Vårseminar Thon Hotel Åsgårdstrand
Mandag 27. februar  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Mandag 27. mars  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 24. april  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 29. mai  Velferdstingsmøte Universitetet i Oslo
9. september  Høstseminar Thon Hotel Ullevål
Mandag 16. oktober  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 13. november  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Mandag 4. desember  Konstituerende Det teologiske menighetsfakultet (MF)

Møteplan 2016

Dato og tid Type møte Sted
Helg 15.-17. januar  Velferdsseminar Renskaug Vertsgård
Mandag 15. februar  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Torsdag 17. mars  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 18. april  Velferdstingsmøte Arkitektur- og Designhøgskolen
Mandag 30. mai  Velferdstingsmøte Universitetet i Oslo
Helg 3.-4. september  Høstseminar Thon Hotel Åsgårdstrand
Mandag 17. oktober  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 14. november  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Mandag 5. desember  Velferdstingsmøte Ikke avklart