Møteplan 2019

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Tentativ saksliste
Helg 8.-10. februar Vårseminar Thon Hotel Oslofjord Mandat for redaksjonskomite (V)
Valg av medlemmer til redaksjonskomite (V)
Fastsettelse av møtedatoer for våren 2019 (V)
Forretningsorden (V)
Velferdstingets økonomireglement (D)
Politisk grunndokument (V)
Handlingsplan (V)
Boligpolitisk dokument (D)
Velferdstingets driftsbudsjett 2019 – revidert (V)
Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2019 (V)
Studenters tannhelse er et offentlig ansvar (V)
Reproduktive rettigheter […] (V)
Torsdag 28. februar  Velferdstingsmøte #2 OsloMet – storbyuniversitetet Økonomireglement (V)
Mandat for komité (V)
Ny søknadsprosess (D)
Sak unntatt offentlighet (V)
Boligpolitisk dokument (V)
Valg av representanter til komité (Valgsak)
Onsdag 20. mars  Velferdstingsmøte #3 Handelsehøyskolen BI i Oslo Reglement for Valgforsamlingen (D)
NSO-kontingent – Betalingsmåte (D)
Ny søknadsprosess (V)
Helsepolitisk dokument (D)
Studenthus – Mandat (V)
Supplering av valgkomiteen (V)
Tirsdag 23. april  Velferdstingsmøte #4 OsloMet – storbyuniversitetet Reglement for Valgforsamlingen (V)
NSO-kontingent – Betalingsmåte (V)
Vedtekter (D)
Helsepolitisk dokument (V)
Kulturpolitisk dokument (D)
Vaksinepåbud SiO Barnehage (V)
Gjestetjenester mellom samskipnader (V)
Representanter til SiOs studentpris (Valgsak)
Supplering av representant til valgkomiteen (Valgsak)
Gjesteforskerbolig (V)
SiOs strategi 2025 (D)
Mandag 27. mai  Valgmøte OsloMet – storbyuniversitetet Halvårsrapport (O)
Rapport fra forprosjekt studenthus (O)
Revidering av vedtekter (V)
Budsjettprioriteringer for SiO (V)
Søknad om tilskuddsramme fra SiO (V)
Valg av arbeidsutvalg for perioden 2019-2020 (Valgsak)
Valg av Kontrollkomité (Valgsak)
Valg til Velferdstingets Kulturstyre (Valgsak)
Valg av Velferdstingets Valgkomité (Valgsak)
Nominasjon til styret i Universitas (Valgsak)
Nominasjon til styret i Radio Nova (Valgsak)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Lørdag 7. september  Høstseminar Thon Hotel Ullevaal Møtedatoer for høsten 2019 (V)
Revidering av Vedtekter (D)
Revidering av Økonomireglement (D)
Endring av tilskuddsavtalen (O)
Revidering av handlingsplan (V)
Studenthus – Veien videre (V)
Godkjenning av regnskap 2018 (V)
Revidering av driftsbudsjett 2019 (V)
Ettergodkjenning av oppnevning av nestleder til styret i Radio Nova (Valgsak)
Valg av representant til styret i Argument (Valgsak)
Suppleringsvalg av Kulturstyreleder (Valgsak)
Resolusjon (V)
Mandag 14. oktober  Velferdstingsmøte #6 OsloMet – storbyuniversitetet Vedtekter (V)
Økonomireglement (V)
Tildelinger (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2020 (V)
Ettergodkjenning av oppnevning til styret i Argument (Valgsak)
Ettergodkjenning av supplering av vara og varaopprykk i Kulturstyret (Valgsak)
Kulturpolitisk dokument (D) – utsatt til senere møte
Mandag 11. november  Velferdstingsmøte #7 Universitetet i Oslo Innhold studenthus (D/V)
Revidering av tildelingskriterier (D)
Revidering av tildelingsprosess (D/V)
Mandag 9. desember  Konstituerende MF vitenskapelig høyskole ….

Møteplan 2018

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 9.-11. februar Vårseminar Thon Hotel Skeikampen Opplæring
Handlingsplan (D/V)
Politisk grunndokument (D/V)
Budsjett (D/V)
Supplering og handlingsplan KS (V)
Mandag 26. februar Velferdstingsmøte UiO, Georg Sverdrups hus, Aud. 2 Idrettspolitisk dokument (D)
Tildelingskriterier bolig (D)
Ettergodkjenning av høringsuttalelser (D/V)
Mandag 19. mars Velferdstingsmøte NIH, Auditorium Utsikten Mandat (D)
Vedtekter (D)
Idrettspolitisk dokument (V)
Tildelingskriterier bolig (V)
Mandag 16. april Velferdstingsmøte UiO, Georg Sverdrups hus, Aud. 2 Tildelingskriterier foreninger (D)
Retningslinjer studentkafeene (D)
Mandat (V)
Vedtekter (V)
Tirsdag 22. mai Velferdstingsmøte MF, Aud 1 Halvårsrapport (O)
Tildelingskriterier foreninger (V)
Retningslinjer studentkafeene (V)
Vurdering av forprosjekt: Studenthus St. Olavs gate 32 (D)
Valg (V)
Lørdag 1. september Høstseminar Thon Hotel Ullevål KS mandat (D)
KS tildelingskriterier (D)
Vedtekter (D)
Mandat (D)
Økonomireglement (D)
Mandat for ressursgruppen til studenthus (V)
Handlingsplan (V)
Regnskap 2017 (V)
Driftsbudsjett 2018 (V)
Ettergodkjenning KS (V)
Suppleringsvalg KS (V)
Ressursgruppe for Studenthus (V)
Torsdag 4. oktober Ekstra ordinært Velferdstingsmøte UiO, Fysikkbygningen, Lille fysiske auditorium
Torsdag 11. oktober Velferdstingsmøte OsloMet-Storbyuniversitetet, P42; Q1050
Mandag 12. november Velferdstingsmøte OsloMet-Storbyuniversitetet, P42; Q1050
Mandag 10. desember Konstituerende Ikke fastsatt

Møteplan 2017

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted
Helg 4.-5. februar Vårseminar Thon Hotel Åsgårdstrand
Mandag 27. februar  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Mandag 27. mars  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 24. april  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 29. mai  Velferdstingsmøte Universitetet i Oslo
9. september  Høstseminar Thon Hotel Ullevål
Mandag 16. oktober  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 13. november  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Mandag 4. desember  Konstituerende Det teologiske menighetsfakultet (MF)

Møteplan 2016

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted
Helg 15.-17. januar  Velferdsseminar Renskaug Vertsgård
Mandag 15. februar  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Torsdag 17. mars  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 18. april  Velferdstingsmøte Arkitektur- og Designhøgskolen
Mandag 30. mai  Velferdstingsmøte Universitetet i Oslo
Helg 3.-4. september  Høstseminar Thon Hotel Åsgårdstrand
Mandag 17. oktober  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI
Mandag 14. november  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus
Mandag 5. desember  Velferdstingsmøte Ikke avklart

 

Møteplan 2015

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

 

 

 

Møteplan 2014

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

 

 

Møteplan 2013

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helgen 16 – 17. februar Velferdsseminar Randsvangen Hotell på Hadeland Mandat for redaksjonskomité (V)
Valg til redaksjonskomité (V)
Godkjenning av Kulturstyrets arbeidsplan (V)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Ettergodkjenning av valg til styret i Akademika (V)
Politisk grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2013 (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2013 og regnskap for 2012 (O)
Fastsettelse av møtedatoer for 2013 (V)
Torsdag 4. april Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 Debatt om læremidler (D)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Velferdstinget driftsbudsjett (V)
Valg til Boligstyret (V)
Valg til Universitasstyret (V)
Mandag 6. mai Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre (V)
Tildelingsmøte (D)
Læremiddelplatform (V)
Valg til Universitasstyret (to plasser for ett år)? (V)
Valg til Radio Nova (1 plass for 1 år, en plass for 2 år) (V)
Mandag 2. september Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium PA110 Orientering om tildelingsordningen (O)
Medieundersøkelsen (O)
Midtveisevaluering (O)
Godkjenning av Velferdstingets regnskap 2012 (V)
Suppleringsvalg: Valg av vara til styret SiO Mat & Drikke (V)
Valg av politisk rådgiver (V)
Valg av valgkomité (V)
Mandag 14. oktober VT Tildelingsmøte Det teologiske Menighetsfakultetet Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Godkjenning av Velferdstingets regnskap 2012 – revisjonsberetning (V)
Velferdstinget driftsbudsjett 2014 (V)
Fredag 1. november Valgforsamling Lucy Smith Hus, Rådsalen Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden
Mandag 18. november Velferdstingsmøte Det teologiske fakultet Vedtektsendring om studenttall (V)
Tildelingsordningen (V)
Politisk dokument for studentkultur (V)
Mandag 2. desember Konstituerende Det teologiske Menighetsfakultetet Konstituering (V)

 

Møteplan 2012

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

 

 

 

Møteplan 2011

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg