Vedtektene til Velferdstinget bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Disse spesifiserer organisasjonsstrukturen, maktfordeling, formålet med Velferdstinget og mer. Vedtektene kan i mange tilfeller sammenlignes med lov- og regelverk, men Velferdstinget har også et eget reglement. Reglementet går mer på hvordan arbeidsutvalget skal gjøre jobben sin og hvordan komitéer skal være satt opp. Velferdstinget som forsamling må også ofte forholde seg til gjeldende lovverk som Lov om studentsamskipnader og Lov om universiteter og høyskoler.

 

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert februar 2021

Økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert oktober 2021

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg – revidert oktober 2018

Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus – april 2019

Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus – 7. februar 2021

Etiske retningslinjer – 7. februar 2021

Retningslinjer for Studentidrettsrådet – april 2021

Retningslinjer Internasjonal Komite – mars 2021