Vedtektene til Velferdstinget bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Disse spesifiserer organisasjonsstrukturen, maktfordeling, formålet med VT og mer. Vedtektene kan i mange tilfeller sammenlignes med lov- og regelverk, men VT har også et eget reglement. Reglementet går mer på hvordan arbeidsutvalget skal gjøre jobben sin og hvordan komitéer skal være satt opp.

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert oktober 2018

Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert februar 2019

Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus´ Arbeidsutvalg – revidert oktober 2018

Reglement for valgforsamlingen til Velferdstinget i Oslo og Akershus – mai 2016

Forretningsorden for Velferdstinget i Oslo og Akershus – revidert feb. 2018

Mandat for Kulturstyret – revidert oktober 2018

Vedtekter for Studentidrettsråd – mars 2018