Resolusjon fra Kristin A. Brenna (AU)

  1. mai 2012

Som følge av 22. juli opprettet Kunnskapsdepartementet en midlertidig ordning med gradert sykestipend (deltidssykemelding). Tidligere har det vært slik at man må være hundre prosent sykemeldt for å få omgjort lån til sykestipend. Det betyr at det ikke har vært mulig å avlegge noen studiepoeng mens man er syk. Man har enten måtte studere hundre prosent selv om man er syk, eller ikke i det hele tatt, selv om man bare er litt syk.

Lånekassen skriver:

Innføringen av gradert sykestipend skal bidra til at overlevende og andre berørte av hendelsene 22. juli kan opprettholde en normal tilværelse og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Endringen gjelder fra 15.august 2011 for studieåret 2011–2012, og er for alle studenter

(Lanekassen.no)

Sykestipend betyr at lån omgjøres til stipend i perioden man er sykemeldt. Gradert sykestipend innebærer at alle som er sykemeldt femti prosent eller mer kan få sykestipend tilsvarende sykemeldingsprosenten. Ordningen omfatter alle studenter som kan dokumentere sykdom i henhold til de kravene lånekassen stiller. Beløpet du får som sykestipend, er det samme som du ville ha fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk.

Velferdstinget i Oslo og Akershus krever at ordningen med deltidssykemelding for studenter blir permanent. Studenter kan på samme måte som vanlige arbeidstakere være litt syke. Velferdstinget krever at man behandler studentene likt og rettferdig. Retten til gradert sykestipend bør være tilgjengelig for alle som blir syke, ikke bare for de som ble sykemeldte i skoleåret 2011-2012.

Del på Twitter Del på Facebook