Resolusjon fra Kaisa Grimsby Leskinen og Simen Aasgaard Øien (HiOA)

  1. mai 2012

 

Det er etter vår mening viktig at alle barn som går i studentbarnehagene under SIO blir tilbudt et godt, variert og sunt kosthold. Vi ønsker med dette at barna skal få minimum ett varmt måltid i løpet av uken. Slik det er i dag får barn i studentbarnehagene dette. Når systemet for studentbarnehagene legges om fra høsten 2012 vil matbudsjettene opprettholdes, men kjøkkenassistentene avvikles. Det kan da bli opp til hver enkelt barnehage om de skal tilby varmmat, eller ikke. Dette mener vi er uheldig, ettersom man risikerer forskjellige tilbud i de ulike studentbarnehagene.

At kjøkkenassistentene avvikles vil i praksis si at det er pedagogene og barnehageassistentene som må lage varmmaten. Dette ser vi på som gjennomførbart, ettersom det å forberede mat kan kombineres med barns medvirking og dermed være en pedagogisk situasjon.

Varme måltider har vært et av de tilbudene som har gjort studentbarnehagene spesielle i forhold til mange andre barnehager. Etter loven om full barnehagedekning og den store barnehageutbyggingen de siste årene har det blitt større konkurranse om å få barn til sine barnehager. Mange barnehager, særlig på det private markedet, har derfor valgt å bedre ekstratilbudene sine, som for eksempel varmmat. Studentbarnehagene bør derfor ikke ta seg råd til å kutte i mattilbudet de gir sine barn. I en sektor som blir stadig mer konkurranseutsatt må man sikre noen tilbud som gjør at studenter med barn ønsker å bruke studentbarnehagene.

Noen av studentbarnehagene har allerede utfordringer knyttet til beliggenhet og tilgjengelighet for foreldrene, noe som kan være svært avgjørende i foreldrenes valg av barnehage. Det er derfor viktig at ingen av barnehagene går mot en senkning av kvaliteten på mattilbudet.

Forslag til vedtak:
Velferdstinget mener at alle studentbarnehagene skal ha minimum ett varmmatsmåltid i løpet av uken.

Del på Twitter Del på Facebook