Kulturkort for studenter

Vedtatt: 17.11.2014

Et godt og levende kulturliv er viktig for trivsel og velvære. Studenter er en stor gruppe i Oslo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser at studenter i Oslo er mindre fornøyd med studenttilværelsen her enn i studentbyer vi kan sammenligne oss med. Som Norges hovedstad bør Oslo være Norges beste studentby.

Studenter som trives i byen de bor i, trives også bedre som studenter. Det vil gjenspeiles gjennomføringen av studiene. Oslo har et rikt og levende kulturliv – kanskje landets beste. De fleste kulturtilbudene i Oslo har en form for studentrabatt. Noen bedre en andre. Likevel mangler synliggjøringen som trengs for å få studenter til å bli aktive brukere av byens kulturtilbud.

I Helsingborg i Sverige finnes allerede et veletablert kulturkort for byens studenter. Å få på plass et kulturkort for studenter også i Oslo ville bidratt til økt synlighet for Oslos kulturliv og bidratt til at studenter benytter seg mer av kulturtilbudet. I første omgang bør et slikt kulturkort bestå av et kort og en nettportal som samordner allerede eksisterende kulturrabatter for studenter (herunder på teatre, opera, kino, museer, idrettsarrangement, konserter og mer). På sikt bør kortet gi studenter flere rabatter på kultur enn de som allerede finnes på byens kulturinstitusjoner.

Forslag til vedtak:

Velferdstinget mener at studenttilbud må synliggjøres og samles på et kulturkort og en nettportal.

Del på Twitter Del på Facebook