Vedtatt: 7.04.2014

To av våre viktigste studentmedier er Universitas og Radio Nova. I dag er det slik at Universitas har sine stativer over alt, slik at de er lett tilgjengelig for studentene. Men det er ikke slik at det ligger kasser med miniradioer studenter kan plukke opp for å høre på Radio Nova. I motsetning til Universitas må studenter selv aktivt finne ut om Radio Nova og videre aktivt gå inn for å høre på radioen, og dette skaper en høyere terskel for å nå ut til studenter. Dette hindrer da altså potensialet Radio Nova har til å nå ut til folk på samme måte som Universitas, og å være det mediet har som oppgave å være.

Skal man først gi mye støtte til noen burde det også være en samme interesse for å fremme mediet man er enig med skal nå ut til alle studenter. Ikke minst har Radio Nova mye av den samme funksjonen Universitas has, bare som et annet type medium.

Et enkelt grep er å legge standarden for at det skal spilles studentdrevne og studentrettede medier på anleggene, i stedet for å la SiO-kafeene spille radiokanaler som P4 (som også er en kommersiell aktør som utsetter studenter for unødvendig reklame), som ofte gjøre nå.

Universiteter og «colleges» i USA ser det som naturlig at studentradioen spilles på campus, fordi det nettopp er en naturlig del av studenthverdagen – av, for og med studenter. Det burde Radio Nova også få muligheten til å bli.

I tillegg har det blitt enstemmig vedtatt at Radio Nova skal spilles over anlegget i Glassbaren og foajeen på Chateau Neuf, studentenes hus. Det neste steget er å også å få radioen til å bli spilt på studentenes kafeer.

Et mediet som skal være til for alle studenter, av studenter og med studenter bør nettopp være lett tilgjengelig for alle studenter. Derfor bør det også finnes kanaler hvor det fremmes. En naturlig kanal er selve anlegget på SiO-kafeene. Ved å fremme studentmediene, fremmer vi også studentmiljøet og foreningslivet som er en viktig del av studentlivet.

Del på Twitter Del på Facebook