Vedtatt: 12.09.2020

I studentbyene til SiO foregår det til en hver tid flere byggeprosjekt. Disse prosjektene er nødvendige, både for å nå målene om flere studentboliger og bærekraftige studentboliger, og for å opprettholde dagens levestandard. Med prosjektene kommer imidlertid en rekke ulemper, noen mer problematiske enn andre.

Det første problemet er at nye innflyttere ikke får informasjon om byggeprosjekter når de blir tildelt en bolig av SiO. De er rett og slett ikke klare over at deres neste seks måneder, eventuelt neste år, blir sterkt påvirket av støy utenfra. Dette gjelder uavhengig om du sliter med migrene eller har sansen for støymusikk. Det andre problemet er at selv de som tilbringer lite tid i boligen og ikke har store problemer med støy får døgnrytmen sin ødelagt på grunn av byggearbeid som starter svært tidlig på morgenen.

Vi har forståelse for at SiO har inngått en del kontrakter det ikke går an å gjøre noe med, og flere av kravene reflekterer dette.

Velferdstinget i Oslo og Akershus krever at:
• I nye kontrakter mellom SiO og konstruksjonsfirmaer skal det spesifiseres at arbeid i studentbyer og studenthus etter beste evne ikke skal begynne før kl. 08.00.
• Når studentene søker om ny studentbolig på SiOs nettsider skal det alltid informeres tydelig dersom det foregår byggearbeid i studentbyen eller studenthuset. De som får innvilget studentbolig i de aktuelle studentbyene skal få tilsendt oversikt over byggeplanen, slik at de selv kan orientere seg om hvor det kommer til å bygges.

Del på Twitter Del på Facebook