Tillitsutvalg i SiOs studentboliger 

Nesten 10.000 studenter leier bolig hos SiO, og studentbyene er en viktig arena for studentvelferden. Underlig nok er det imidlertid få måter beboerne har innflytelse på beslutninger som angår dem og deres bolig. Kommunikasjonen mellom SiO og leietakere er i dag altfor dårlig. Dette rammer ferske studenter spesielt hardt, da man som ny student har få man kan spørre om råd. SiO gjør for lite for å skape åpne kanaler der studenter kan ta kontakt, organisere seg og påvirke sine leieforhold. Dette er i strid med SiOs formål om å være studentstyrt og skaper et svært skeivt maktforhold ovenfor den enkelte student. I tillegg fører dårlig kommunikasjon til at problemer ikke blir løst og at SiO ikke får tilbakemeldingene de trenger for å forbedre seg. Resultatet av denne dårlige beboermedvirkningen er at studenter som har problemer i sitt leieforhold går ut i studentmedia for å bli hørt. Dette er ikke en bærekraftig løsning.

Velferdstinget ønsker en demokratisk og bærekraftig måte studentene kan la sin stemme bli hørt. Vi ønsker at det opprettes et tillitsutvalg på hver studentbolig. Dette organet vil bestå av tillitsvalgte studenter fra studentboligen. Et slikt utvalget kan yte bistand til enkeltstudenter og bringe saker videre til SiO bolig. Etter Husleielova § 6-1 har alle leietakere rett til representasjon: “I hus der utleieren har utleid flere enn fire boliger,​ kan boligleierne i møte med vanlig flertall av de avgitte stemmer velge en tillitsvalgt til å representere dem overfor utleieren.” VT vil derfor at SiO skal legge til rette for å realisere de rettighetene til representasjon og påvirkning som er nedfelt i Husleielovas § 6-1, 6-2 og 6-3.

Velferdstinget i Oslo og Akershus krever at:

 

Resolusjon om tillitsutvalg fremmet av Gjestelista ved UiO.

Vedtatt med endringene som fremkom på VT-møte 1. mars 2021

Del på Twitter Del på Facebook