Valgkomiteens innstilling til SiOs hovedstyre. Valget er på Velferdstingsmøte 17. mars 2021.

Valgkomiteen i Velferdstinget i Oslo og Akershus har valgt å enstemmig innstille på Martine Jonette Hoseth Myklebust som nytt styremedlem i Samskipnaden SiO, med Johannes Saastad som personlig vara. Vi innstiller dermed på opprykk av vararepresentant til tidligere representant og styreleder.

Martine har lang organisatorisk og politisk erfaring fra studentlivet og ungdomsorganisasjonslivet ellers. Hun har i to år vært studentparlamentsrepresentant ved UiO hvor hun begge år har vært representanten med desidert flest personstemmer. Martine har også ledet Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening, samt vært representant i Velferdstingets Kulturstyre.

Før hun begynte på samfunnsøkonomisk analyse var Martine generalsekretær i Elevorganisasjonen og bringer med seg masse erfaring med økonomistyring og organisasjonsdrift. Det mener Valgkomiteen er gull verdt å få med inn. Vi mener Martine er en god kandidat som desidert vil ta med seg gode refleksjoner og være en god studentstemme inn i hovedstyret.

 

Del på Twitter Del på Facebook